Aktiviteter | VG3

Projecter »

Aktiviteter

1. Se på celler. Fremstil mikroskopi af forskelligt fx:

 1. Løghinde
 2. Celleskrab fra mundhulen
 3. Gærceller
 4. Vandpest
 5. Mikroorganismer i søvand
 6. Tegn og beskriv

2. DNA i kiwi/løg/???

Se: http://virtuelgalathea3.dk/artikel/velse-1-find-dna-i-kiwi

3. Bakterier i hverdagen.

 • Indsamling og dyrkning af bakterier på agarplader.
 • Petriskåle med agar placeres forskellige steder på skolen.
 • Diskuter variable og sørg for at den eneste variabel er stedet. Altså skal alle andre variable holdes konstante. Det er fx: tiden, temperatur, håndteringsmetode osv.
 • Andre petriskåle testes på følgende måde:

Andre undersøgelser kan foretages:

 1. Afsæt fingeraftryk - af uvaskede, let vaskede og grundigt vaskede fingre i tre petriskåle.
 2. Ryst et par (brugte) sokker over en petriskål.
 3. Børst håret over en petriskål.
 4. Afsæt tandbelægning fra brugt tandstikker i en petriskål.
 5. Rens negle over en petriskål.
 6. Tryk en mobiltelefon let ned i gelen.
 7. Find selv på mere…

Petriskålene lukkes tæt med tape og sættes ved stuetemperatur (eller lidt over) i en uge.

Gæt først hvor der kommer flest - lav dit egen rækkefølge-forslag og argumenter herfor.

Efter en uge:

 • - Tæl antallet af bakteriekolonier på de forskellige plader
 • - Sammenlign udseendet af de forskellige bakteriekolonier
 • - Se på bakteriekolonierne i stereomikroskop
 • - Hvor kom flest/færrest og hvorfor?

Det er kun læreren, der må åbne petriskålene og udtage bakterier til mikroskopering, hvis I skal se nogle af dem i et mikroskop. Petriskålene skal efter brug forsegles grundigt før de smides ud.

4. Bakterier nedbryder biologisk materiale. Lav en samling af en masse forskellige materialer - både biologiske og ikke biologiske - træ, sten, gummi, tøj, mad, pap osv. Grav alle materialerne ned i et bed og lad dem ligge i et halvt til et helt år (i hvert tilfælde en sommer).

I kan også grave det samme (biologiske) materiale ned forskellige steder.

Hvad tror I nedbrydes hurtigst? Hvorfor? Noter og diskuter resultaterne.

5. Udnyttelse af mikroorganismer

 1. Fremstilling af biogas
 2. Bagning af boller
 3. Brygning af øl
 4. Undersøg selv flere eksempler

Argumenter for, hvordan mikroorganismerne hjælper os i disse eksempler.

6. Bekæmpelse af mikroorganismer

 1. Inficer agarplader (fx med høkultur)*
 2. Læg små stykker (1 cm i diameter) opblødt filtrerpapir forskellige steder på den infiltrerede agarplade.
 3. Filtrerpapiret skal være imprægneret med fx: opvaskemiddel, sprit, salmiak, vaskemiddel, jod, hvidløg**, penicillinpille?, brintoverilte, merbrominopløsning, rodalon osv…
 4. Kan man se bakteriehæmmende effekter? Hvor? Hvorfor?

* Høkultur: En beholder fyldes halvt op med hø og overhældes med vand fra en sø eller dam. Beholderne lukkes og opbevares ved stuetemperatur. Se mere her: https://www.naturhistoriskmuseum.dk/Files//Filer/Undervisningsvejledning...

** Hæmning af bakterier med hvidløg Hent vejledning her:
http://www.biotechacademy.dk/undervisningsprojekter/grundskoleprojekter/...

7.Læs denne artikel om akvakultur og forklar hvordan Roseobactor måske kan hjælpe i en moderne produktion

http://docplayer.dk/37982799-Roseobacter-en-stjerne-blandt-bakterier.html