Forsøg 5: Sammenlign forskellige syrer | VG3

Projecter »

4106
Projekt
Forsøg 5: Sammenlign forskellige syrer

Indstil en strømforsyning til 6 v (=). Byg et kredsløb, hvor et amperemeter (sættes i serie) med et 100 mL bægerglas med to elektroder (fx af stanniol eller kulstænger). Du skal nu undersøge hvilken syre, der leverer den største strøm.

Vælg mellem forskellige syrer og forskellige molariteter (fx saltsyre 1 M og 2 M samt svovlsyre 1 M og 2 M). Husk sikkerhedsbriller og hæld kun lidt syre i glasset og den samme mængde i hvert glas – fx 10 mL.

Lav et skema med måleresultater.

Hvilken syre er bedst til at lede strøm og hvorfor?