Forsøg 7: Lav et galvanisk element | VG3

Projecter »

4106
Projekt
Forsøg 7: Lav et galvanisk element

Hæld 100 mL vand i et bægerglas (mindst 250 mL).
Tilsæt forsigtigt 30 mL fortyndet svovlsyre (2M) og 15 mL brintoverilte (3%). Husk sikkerhedsbriller.

Anbring en kobberplade og en zinkplade som elektrolytter i væsken. Nu er der lavet et galvanisk element.
Hvad er + og hvad er – på det galvaniske element?

Kobl en letløbende motor – eventuelt med propel – til det galvaniske element.
Virker det galvaniske element?

Skift om på ledningerne – hvad sker der med motoren?
Og hvorfor mon?