Forsøg 4: Lad strømmen vandre | VG3

Projecter »

4106
Projekt
Forsøg 4: Lad strømmen vandre

A. Byg et lille kredsløb med 6 volt (=), hvor en pære lyser. Find en ekstra ledning, et glas vand og noget stanniol (”sølvpapir”), som der formes to elektroder af. Et sted i kredsløbet indsættes nu vand, som en del af kredsløbet.
Lyser pæren stadig? Kan strømmen vandre?

Hæld nu noget salt i vandet.

Lyser pæren? Kan strømmen vandre?

Saltvand indeholder ioner.

B. Gentag forsøget ovenfor. Men i stedet for at komme salt i bægerglasset bruges fortyndet svovlsyre. Husk sikkerhedsbriller – svovlsyre kan ætse.
Kan strømmen vandre i vand med svovlsyre?
Hvad må der så være i fortyndet svovlsyre?