Bakterier i hverdagen | VG3

Projecter »

Bakterier i hverdagen

Vi er omgivet af bakterier i hverdagen. De er meget talrige - der kan være en milliard bakterier i en enkelt liter havvand eller i et gram jord.

Vi er omgivet af bakterier i hverdagen. De er meget talrige - der kan være en milliard bakterier i en enkelt liter havvand eller i et gram jord. Vi kan blive syge af bakterier, men vi er også afhængige af dem.

Alt biologisk materiale genbruges af naturen. Det er bakterier, der sørger for at dødt plantemateriale og dødt dyremateriale bliver nedbrudt, så det kan blive til næringsstoffer som nyt liv kan vokse af. På den måde indgår alle stoffer i store kredsløb, og bakterierne har en væsentlig rolle, både som dem der nedbryder og som dem, der er med til at bygge op…

Bakterier skal som alle andre levende organismer bruge energi og næringsstoffer. Det koster energi at være i live. Og bakterier omsætter næringsstoffer for at få den energi. De omsætter mange af de samme næringsstoffer, som vi bruger: Kulhydrat, protein og fedt.

Dyr og mennesker skal have ilt (oxygen) for at kunne omdanne energi - de trækker simpelthen vejret. Der er også mange bakterier, der bruger ilt til at få energi. Men der er også en hel masse bakterier, som kan bruge andre ting end ilt. De vokser helt uden ilt - de hedder anaerobe bakterier. Man finder dem på bunden af havet, i sedimenter, i mudder og nede i jorden. Nogle af bakterierne i de miljøer kan slet ikke tåle ilt. Bakterier, som vokser helt uden ilt - eller ikke kan tåle ilt - kan man også finde i vores tarmsystem.

Vi møder bakterier hver dag, og har indrettet vores liv sammen med dem. Nogle af dem er uundværlige for os, nogle af dem beskytter os mod sygdomme og nogle af dem kan inficere os og gøre os syge.

Vi har bakterier på vores hud, i vores mund og i vores tarme. Vi indeholder 10 gange flere bakterier end vi indeholder menneskeceller. Det er bakterierne i vores tarme, der er med til at nedbryde den mad vi spiser og på den måde er med til at hjælpe os med at fordøje føden.

Samtidig er der også bakterier, der kan gøre os syge. Og vi forsøger at forhindre dem i at inficere os ved at vaske hænder, gøre rent og desinficere. Hvis vi bliver syge, kan vi få en kur mod mange af dem ved at behandle med antibiotika.

Bakterier spredes mellem mennesker når vi rører ved hinanden, eller når vi hoster eller nyser. Det kan være et kram, et dørhåndtag eller en mobiltelefon, som bærer bakterien fra det ene menneske til det andet.

Der er bakterier overalt. Alle insekter, fugle, planter og dyr har deres egen bakteriebefolkning. Det betyder også, at der er bakterier på de råvarer, vi bruger til at lave mad af. Nogle af de bakterier, der er med til at nedbryde, kan også få vores mad til at gå i forrådnelse. Så i et forsøg på at få maden til at holde længere, kommer vi det på køl eller vi kommer konserveringsmidler, salt eller sukker på. Det har alt sammen til formål at få bakterierne til at lade være med at formere sig.