Bakterier bekæmper bakterier | VG3

Projecter »

Bakterier bekæmper bakterier

Bakterier arbejder på at udkonkurrere hinanden for at overleve og for at udvikle bestanden. Det gør de på flere måder:

Bakterier arbejder på at udkonkurrere hinanden for at overleve og for at udvikle bestanden. Det gør de på flere måder:
- De danner stoffer, der slår de andre bakterier ihjel (det kan vi udnytte i antibiotika).
- De spiser den mad, som andre bakterier lever af.
- De konkurrerer om pladsen - fx kan en bakterie sætte sig fast et sted, og på den måde forhindre andre bakterier i at få fodfæste der.
Og
- De kan også danne stoffer, der hæmmer de andre bakteriers kommunikation, og dermed vækst.

Når der er få bakterier gør de ikke meget andet end at vokse og blive til flere.

Når der er mange bakterier danner de en biofilm. Biofilm er en tynd belægning af bakterier - især på våde overflader (fx plak på tænderne i din mund). For at bakterier kan producere giftstoffer skal de kommunikere med hinanden. Det kan lade sig gøre i biofilm, hvor de er mange nok.

Bakteriers kommunikation baseres på signalstoffer, som bakterierne producerer. Signalstoffer er stoffer, der bliver udsendt fra en bakterie, og kan opfanges af de andre bakterier. På den måde kan bakterierne mærke, hvornår de er mange nok til fx at producere et giftstof. Denne form for bakteriekommunikation kalder man quorum sensing (QS).

Det er derfor først, når bakterierne er mange nok, at der kommer en infektion. Indtil de er mange nok udsender de ingen signalstoffer og virker derfor så uskadelige, at vores immunsystem ikke opfanger det. Men når QS fortæller bakterierne, at de er mange nok går infektionen i gang og bakterierne udskiller på samme tid deres skadelige stof, så det kommer i stor - og dermed skadelig - mængde. Man kan på en måde sige, at bakterierne venter med at starte krigen til de har samlet en hel hær…

Det har vist sig, at nogle af de Roseobacter bakterier, man har taget med hjem fra Galathea 3, danner et stof, der hæmmer denne bakteriekommunikation. Når QS hæmmes betyder det at bakterierne aldrig finder ud af, at de er mange nok fordi QS ikke opstår. Krigen kommer slet ikke i gang…