Øvelser på papir | VG3

Projecter »

4071
Projekt
Øvelser på papir

Overblik
Lad os først få et overblik over situation. Tag dit skole atlas og find Ghana.

Spørgsmål

 1. Beskriv dets beliggenhed i Afrika, hvilke stater grænser op til Ghana?
 2. Hvor langt strækker landet sig fra nord til syd?
 3. Kig på klimazonekort og se hvilke klimazoner der findes i Ghana?
 4. Find navnene på de større byer i Ghana.


Billederne til øvelserne kan du se ved at klikke på hver enkelt billede her på siden.
Du kan studere billeder enten på computer skærm eller papir.

Du kan også vælge at hente alle 13 billeder i en fil her. Klik her for at hente billederne til denne øvelse, 2 Mb: Accra_images.zip

Pakken indeholder følgende billeder:
Fig.6 Map_Cold_Coast_1896.jpg
Fig.7 20030212_MERIS_vis.jpg
Fig.8 20031123_MERIS-ir.jpg
Fig.9 20060305_MERIS-ir.jpg
Fig.10 Bosumtwi_anaglyth.tif
Fig.11 Bosumtwi_stereopair.tif
Fig.12 20060221_19981110_19951121_ASAR-Accra_sub.jpg
Fig.13 19910329_SPOT-pan_Harbour.jpg
Fig.14 20061214_SPOT-pan_Harbour.jpg
Fig.15 19910329_SPOT-pan_Airport.jpg
Fig.16 20061214_SPOT-pan_Airport.jpg
Fig.19 Accra_historic-centre.jpg
Fig.20 Accra_map

Billede i naturlige farver

20030212_MERIS-vis_L.jpg

Se først på billedet i naturlige farver: MERIS billeder fra den 12. februar 2003, som dækker meget af Ghana. Læg mærke til farver, som viser de klimatiske zoner, hvilket især er tydeligt i den tørre del af året.

Spørgsmål

 1. Find byerne og landsbyerne samt vejene som forbinder de forskellige steder.
 2. Hvor ligger Accra og hvor ligger Kumasi?
 3. Brug dit atlas og kortet fra 1896 (Kort over Guldkysten) og orienterer dig på det.
 4. Beskriv de synlige ting såsom arealerne og deres farver.


Billeder i falske farver

20031123_MERIS-ir_L.jpg

I næste trin arbejder vi med to billeder i falske farver ud fra infrarøde MERIS billeder. Det ene er optaget den 23. november 2003 og det andet den 5. marts 2006.
20060305_MERIS-ir_L.jpg

Spørgsmål

 1. Find de store byer.
 2. Beskriv formen og oprindelsen af den store sø.
 3. Se på de forskellige typer skyer.
 4. Beskriv årstiderne i de to billeder. Hvornår er de optaget i forhold til regntiden?

Sammenlign de to billeder

Spørgsmål

 1. Hvad betyder farverne (rød viser vegetation)?
 2. Beskriv fordelingen af vegetation.
 3. Beskriv og forklar forskellene mellem de to billeder.
 4. Se den store sø, Voltasøen. Hvilke(n) flod(er) giver den vand til?

Brug dit atlas.

Spørgsmål

 1. Hvad bruges den store sø til?
 2. Beskriv forskellen mellem søens overflade i de to billeder og forklar forskellen.

Bosumtwi søen

Spørgsmål

 1. Kig efter en helt rund sø i billederne. Søen hedder Bosumtwi og den er dannet ved meteorit-nedslag for cirka 1 million år siden.

Meteoritkrater søen Bosumtwi

Bosumtwi_anaglyth_L.jpg

Kig på krateret i stereo-billeder. For at kunne se reliefbilleder har du brug for et par rød-grønne briller. For at se stereopar-billedet skal du bruge et lomme-stereoskop.
Bosumtwi_stereopair_L.jpg

Læs mere om Bosumtwi meteorit krateret i Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Bosumtwi

Se på biblioteket om du kan finde flere meteoritkratere i Verden!

Spørgsmål

 1. Hvorfor er der kun få meteorit kratere på Jorden men mange på månen og Mars?

Accra overblik

Lad os se på Accra. De fleste storbyer i verden vokser på alarmerede vis. Det er især sandt for hovedstæder i udviklingslandene. Mon det også gælder for Accra?

12_L.jpg

Radarbilledet af Accra er sammensat af tre radarbilleder (i rød kanal er billede fra den 21. februar 2006, i grøn kanal 10. november 1998 og i blå kanal 21. november 1995). Billedet dækker et område på 27 km x 39 km og det giver dig et overblik. Samtidig viser billedet forandringerne mellem 1995 og 2006. Det er radar billeder taget fra Envisat satellitten De hvide prikker er huse og større bygning fra før 1995, mens det der ses som orange-rød er bygninger fra efter 1995. Se meget nøje på billedet.

Spørgsmål

 1. Hvor finder du fleste nye huse?
 2. Hvad kan denne tilvækst skyldes?

Det centrale Accra

13_L.jpg

Brug de meget høj-opløselige SPOT billeder i hvilke hvert enkelt hus kan ses. Herfra kan vi se hvilke nye bygninger, der er kommet til mellem 1991 og 2006.
14_L.jpg

Begge billeder er optaget fra SPOT satellitten og billederne dækker 5.5km by 4.2km med en rumlig opløsning på cirka 10m. De viser havnen ved Accra: Tema.

Sammenlign de to billeder omhyggeligt

På et transparent papir, som du lægger over de forskellige billeder, kan du indtegne bygningerne med forskellige farver:

• Havneinstallationer
• Områder med industri
• Områder med beboelse
• Området med små beboelseshuse og hytter

Tolk først billedet fra 1991.

Læg så transparenten oven på billedet fra 2006 og sørg for at det matcher godt (ved at lægge mærke til ting du kan finde i begge billeder).

Så kan du tilføje de nye bygninger med en anden skravering/mønster men i samme farve.
Bedøm udviklingen.

Spørgsmål

 1. Hvilke områder er vokset mest?
 2. Hvor stort er det nye overflade-område cirka?

Accra lufthavn

19910329_SPOT-pan_Airport.jpg

20061214_SPOT-pan_Accra_centre.jpg

Lav samme øvelse ved lufthavnen ved Accra som ved havnen.

Byudvikling

Diskuter med dine klassekammerater hvad der sker når befolkningen omkring storbyer vokser meget hurtigt.

Se på bykort af Accra.

Spørgsmål

 1. Hvor kommer folk fra?
 2. Hvilken slags arbejde havde de før de flyttede til storbyen og hvilke jobs kan de få der?
 3. Hvorfor er de flyttet?