Øvelser i LEOWorks | VG3

Projecter »

4071
Projekt
Øvelser i LEOWorks

For at lave disse øvelser skal man kende billedbehandlings programmet LEOWorks udviklet af ESA til undervisningsbrug.

Du kan hente LEOWorks og LEOWorks brugerbeskrivelsen på Eduspace hjemmesiden. http://www.eduspace.esa.int/eduspace/main.asp?ulang=dk

Klik her for at hente 13 billeder i en fil her, 26 Mb: Accra_files.zip

Pakken indholder følgende billeder:
Fig.7 20030212_MERIS-vis.tif
Fig.8 20031123_MERIS-ir.tif
Fig.9 20060305_MERIS-ir.tif
Fig.10 Bosumtwi_anaglyth.tif
Fig.11 Bosumtwi_stereopair.tif
Fig.12 20060221_19981110_19951121_ASAR-Accra_sub.tif
Fig.13 19910329_SPOT-pan_Harbour.jpg
Fig.14 20061214_SPOT-pan_Harbour.jpg
Fig.15 19910329_SPOT-pan_Airport.jpg
Fig.16 20061214_SPOT-pan_Airport.jpg
Fig.17 19910329_SPOT-pan_Accra_centre.jpg
Fig.18 20061214_SPOT-pan_Accra_centre.jpg

Overblik

Lad os først få et overblik over situation. Tag dit skoleatlas og find Ghana.

Spørgsmål

 1. Beskriv dets beliggenhed i Afrika, hvilke stater grænser op til Ghana?
 2. Hvor langt strækker landet sig fra nord til syd?
 3. Kig på klimazonekort og se hvilke klimazoner der findes i Ghana.
 4. Find navnene på de større byer i Ghana.

Billedet i naturlige farver

Brug LEOWorks og åbn først billedet i naturlige farver Fig.7 20030212 MERIS-vis.tif

Billedet dækker det meste af Ghana. Se godt på det ved at bruge Zoom funktionen. Læg mærke til farverne, som viser de klimatiske zoner, hvilket især er tydeligt i den tørre del af året.

Spørgsmål

 1. Find byerne og landsbyerne samt vejene som forbinder de forskellige steder.
 2. Hvor ligger Accra og hvor ligger Kumasi?
 3. Brug dit atlas og kortet fra 1896 (Kort over Guldkysten) og orienterer dig på det.
 4. Beskriv de synlige ting såsom arealerne og deres farver.

Årstiderne og forskelle

Nu skal vi studere forskellene. Åbn begge de lav-opløselige MERIS billeder (Fig.8 20031123_MERIS-IR.tif og Fig.9 20060305_MERIS-IR.tif). Brug interaktiv kontraststrækning så de rødelige områder i begge billeder har samme farvetoner. De to billeder er falsk-farve infrarøde billeder. Så rød viser reflektionen af infrarød kanal, grøn viser reflektionen fra rød kanal og blå viser reflektionen fra grøn kanal.

Vegetationen ses i rødlige farver. Skov er mørkerød. Åben skov, busksteppe og marker med afgrøder er røde. Sump ses som lys rød. Gul viser brakmarker og tørt græsland. Grøn viser meget sparsomt bevokset jord. Storbyer og landsbyer vises i blå-grå farver.

Brug dit atlas igen og kortet fra 1896 (Fig.6 Map_Gold_Coast_1896) til at orientere dig på.

Læg mærke til plantedækket i begge billeder.

Det ene billeder dækker området mod nord helt op til cirka 11 grader nordlig bredde.
Brug Cursor position/value for at se kanten af området (check med dit atlas at det passer).

Spørgsmål

 1. Sammenlign vegetationsdækket i de to billeder.
 2. Forklar forskellene.
 3. Læg mærke til hvornår billederne er optaget og sammenlign det med tiden for regntid!
 4. Find ud af hvor stor den store sø er. Brug zoom på området i begge billederne.
 5. Find forskelle langs kanten af søen og forklar forskellene.

Led i billederne efter en klart synlig rund sø. Denne sø hedder Bosumtwi og søen er dannet ved meteorit nedslag for cirka 1 million år siden.

Meteorit nedslagskrater Bosumtwi

Ved hjælp af et kort kan du finde byen Kumasi. Nær denne er der en rund sø, Bosumtwi.
Åbn Fig.10 Bosumtwi_anaglyth.tif og Fig.11 Bosumtwi_stereopair.tif i LEOWorks.

Læs mere om Bosumtwi meteorit krateret i Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Bosumtwi

Spørgsmål

 1. Mål diameteren af søen i MERIS billedet.
 2. Kig på krateret i stereo-billeder. For at kunne relief-billeder har du brug for et par rød-grønne briller. For at se stereopar-billedet skal du bruge et lomme-stereoskop. Kig på krateret i de to stereo-billeder.
 3. Hvorfor er der kun få meteorit kratere på Jorden men mange på månen og Mars?

Accra storby

Åbn Fig.12 20060221_19981110_19951121_ASAR-Accra_sub.tif i LEOWorks. Forbedr lysintensitet og kontrasten i billedet ved brug af Interaktiv kontraststrækning.

Det er et radar billede – der kan ikke ses nogen skyer, fordi det er en aktiv radar, som har optaget billedet. Radar tager klare billeder både dag og nat, også i dårligt vejr. Det er et radar billede taget fra Envisat satellitten og billedet er sammensat af tre billeder optaget i 1995, 1998 og 2006. De hvide prikker er huse og større bygning fra før 1995, mens det der ses som orange-rød er bygninger fra efter 1995.

Spørgsmål

 1. Hvor finder du især nye huse?
 2. Hvad kan årsagen til den enorme vækst være?

Det centrale Accra

For at studere udviklingen af Accra bruges tre detaljerede billeder optaget fra 1991 til 2006. Billederne viser det historiske center i Accra, området ved lufthavnen og området ved havnen ved Accra: Tema.

Check områderne i radarbilledet først! Check dernæst billederne fra den franske satellit SPOT. Det er pan-kromatiske billeder, dvs. i sort og hvid. De har en pixel størrelse på 10 m gange 10 m, så man kan altså se de enkelte huse.

Åbn først Fig.13 19910329_SPOT-pan_Harbour.tif og Fig.14 20061214_SPOT-pan_Harbour.tif i LEOWorks. Begge billeder passer godt sammen. Læg billederne side om side og kontraststræk dem så de har samme gråtone skala.

Led efter forskelle mellem de to billeder.

Hvis du har Internet og Google Earth kan du bruge det til at analysere og forstå de forskellige ting du ser (hus-typer, industriområder, affald, etc.).

Brug GIS værktøjet til at danne forskellige temaer:
• et tema for nye industri områder og havne installationer ved at lave en serie polygoner,
• et tema for boligområder også ved at lave en serie polygoner.

Brug først billedet fra 2006 og vis dernæst GIS filen sammen med billedet fra 1991. Lav så attributten Surface og sæt overfladen fra hver polygon (som kan ses i statistikken fra Theme Information tool, som antallet af pixels) – bemærk hver pixel er 10 m gange 10 m. Denne overflade kan sættes ind når Attributes er åben i Theme tool. Husk at trykke på ’Enter’ for hver gang du har sat en værdi ind. Man kan åbne temaet ved at bruge ’Arbitrary’ og ’Pixel based’ i menuen med ’ Select the Transformation Method’ vinduet.

Find en måde at beregne hvor stort det nye område af hvert tema er.

Lufthavnen ved Accra

Lav samme øvelser for området ved lufthavnen i Accra. Åbn Fig.15 19910329_SPOT-pan_Airport.jpg og Fig.16 20061214_SPOT-pan_Airport.jpg i LEOWorks.

Læg mærke til at de to billeder ikke passer sammen!

Brug først LEOWorks til at forbedre kontrasten og prøv at opnå samme gråtoneskala i begge. Brug nu LEOWorks til at lægge billederne ovenpå hinanden.

Det første trin du skal udføre er at lave en billede-til-billede registrering (klik på Tools – Registration – Image-Image). Find omkring 6 til 8 vel definerede pas-punkter. Det resulterende ’nye billede’ (ud fra slave billedet) kan du så lægge ovenpå master billedet ved at bruge: Image – Combine – [Red Green Blue]. Brug billedet fra 2006 i Rød og fra 1991 i både Grøn og Blå.

Analyser resultatet.

Spørgsmål

 1. Hvilke slags konstruktioner er nye og hvor er de blevet bygget?

Kig på billederne og find forskellene. Du kan igen bruge GIS værktøjet til en mere grundig analyse, på samme måde som for området ved havnen. Læg især mærke til området ved lufthavnen i begge billeder og udviklingen i de seneste 15 år øst og syd for denne. Læg også mærke til tilvæksten i boligområderne.

Det centrale Accra

Lav det samme arbejde for billederne fra det centrale Accra fra 1991 og 2006. Billederne passer ikke. Derfor er en billede-til-billede registrering nødvendig før du kan lave en analyse. Åbn de to billeder Fig.17 19910329_SPOT-pan_Accra_Centre.jpg og Fig.18 20061214_SPOT-pan_ Accra_Centre.jpg i LEOWorks.

Kig på det historiske center for Accra i den historiske plan i Fig.19 og kig på kortet over Accra_map i Fig.20 og Fig.21.