Øvelser om baggrunds-stråling | VG3

Projecter »

4110
Projekt
Øvelser om baggrunds-stråling

Brug observationerne fra http://www.soldata.dk/Excel-GTA/GTA-baggrund-2006-2007.xls eller her

og læse om disse i http://www.soldata.dk/pdf/baggrundsstråling-oversigt.pdf

1) Breddegradstallet
Hvordan hænger baggrundsstrålingen sammen med breddegradstallet? Skibet rejste på breddegrader fra nord for polarcirklen i Arktis til syd for polarcirklen i Antarktis. Jordens magnetfelt og andre faktorer påvirker denne stråling. Se på databasen for at lave en nærmere undersøgelse af sagen.

2) Nat og dag
En væsentlig del af baggrundsstrålingen stammer fra energirige partikler fra solen. Kan man konstatere nogen forskel på bag-grundsstrålingen mellem dag og nat, hvor jorden måske kommer til at skygge for partikler fra solen?

3) Længdegradstallet
Er der nogen sammenhæng mellem længdegradstallet og baggrunds-strålingen? For at undersøge denne sag nærmere, vil man være nødt til at finde sammenlignelige data, hvor andre parametre (breddegradstallet) holdes fast.

4) Stråling nær land
Flere gange under Ekspeditionen viste det sig, at der var forhøjet baggrundsstrålingsværdier. Dette har vi allerede set for Amalie-kajen. Hvor er der ellers set væsentlige stigninger, og hvad er årsagen? Enkelte steder (ved Antarktis) er der iagttaget unormalt høje værdier for baggrundsstrålingen, da skibet ikke var i nærheden af noget kystområde. Hvad kunne dette skyldes?

5) Strålingen og trykket
Som nævnt kan ændringer i det atmosfæriske tryk åbenbart påvirke baggrundsstrålingen. Man vil kunne lave et dyberegående studium af dette fænomen på basis af de omfattende data fra Ekspedtionens database.

Der er mange flere forhold omkring baggrundsstrålingen, der vil kunne undersøges. Kik på databasen og find selv en problem-formulering til nærmere studier!