Galathea data | VG3

Projecter »

Galathea data

Se Galathea data her med forklaringer om data.

Baggrund-hele-rejsen.jpg

Link til baggrundsstrålingsdata fra Galathea Ekspeditionen:
http://www.soldata.dk/Excel-GTA/GTA-baggrund-2006-2007.xls

Her finder man en Excel-fil med alle baggrundsstrålingsdata inklusiv klokkeslæt UTC og geografiske koordinater fra august 2006 til slutningen af april 2007, da ekspeditionen vendt tilbage til København. Data vises for 10-minutters intevaller for hver eneste
dag under rejsen. Datasøjlerne inkluderer:
Årstal
Dagnummer
GMT klokkeslæt
Breddegradstallet
Længdegradstallet
Baggrundstråling counts (10 min)

Desuden viser regnearket en graf af counts vs. breddegradstal for hele ekspeditionsperioden. Den store datamængde gør det meget tidskrævende at finde tendenskurven (et andengradspolynomium) for disse data. Her er resultatet:
y = 0,0018 x^2 - 0,0015 x + 76,826
hvor y er counts/10 min, og x er breddegradstallet.

Baggrundsstråling versus tid
Her er grafer over baggrundsstrålingen vs. dagnummer for 2006 og 2007:
www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-vs-dag-2006.jpg
www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-vs-dag-2007.jpg

Baggrundsstråling versus geografisk sted
Et GIS (geographic information system) er blevet anvendt til afbildning
af baggrundsstråling og positionsdata på et verdenskort.

Dette kort kan ses på:
http://www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-hele-rejsen.jpg

Verdenskortet er inddelt i interessante delområder som følger:
www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-DK-Norge.jpg
www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-Nordatlanten.jpg
www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-Sydafrika.jpg
www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-Australien.jpg
www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-ved-Antarktis.jpg
www.soldata.dk/img-jpeg/Galathea/Baggrund-Mellemamerika.jpg

Om kortene gælder, at det normale strålingsniveau på omkring 80 counts/10 minutter vises som en streg med normal tykkelse. Områder med betydelig mere stråling vises med tykkere streger. Disse optræder oftest som cirkler, da højere niveauer registreres normalt, mens skibet ligger til køjes ved en havn, hvor undergrunden udsender ekstra baggrundsstråling.

Baggrund versus atmosfærisk tryk
Følgende links belyser sammenhængen mellem baggrundsstrålingen og det barometriske tryk. Disse data og artiklen herom peger på, at et tykkere lag atmosfære, som er til stede ved højere værdier for det barometriske tryk, forårsager, at mindre kosmisk stråling når ned til jordens overflade.

Her er en graf, der viser sammenhængen mellem den kosmiske stråling og det barometriske tryk. Disse data stammer fra Kattegat i august 2006, da skibet var langt fra strålingskilder på land:
http://www.soldata.dk/img-jpeg/galathea/baggrund-vs-tryk.jpg

Denne artikel fra tidsskriftet “Physics Education” beskriver andre forsøg på at finde en sammenhæng mellem kosmisk stråling og det barometriske tryk:
http://www.soldata.dk/pdf/cosmic-radiation-education.pdf

Hermed en graf fra artiklen, der er sammenlignelig med grafen over stråling vs. tryk fra Kattegat:
http://www.soldata.dk/img-jpeg/galathea/baggrund-vs-tryk-Wibig.jpg