Øvelser | VG3

Projecter »

Øvelser

Undersøg naturgrundlaget for sukkerdyrkning på St. Croix

 1. Hvordan er øens landskaber dannet?
 2. Find vejrstationen med højest henholdsvis lavest årlig nedbør.
  Benyt dette link
 3. Hvorledes kan terrænforholdene på øen bidrage til at forklare forskelle i årlig nedbørsmængde.

 4. Hvornår på året regner det mest? –og mindst?
 5. Hvorledes kan den årlige variation i nedbør forklares når øens placering i det primære vindsystem tages i betragtning?

 6. Er nedbørsforholdene egnet til sukkerdyrkning? Hvor på øen er de bedst egnet, hvor er de dårligst egnet?
 7. Undersøg arealanvendelsens udvikling i 1700-tallet

  Metode
  a)Download gis-data her: st.croix-gisdata.zip

  b)Udpak zipfilen til en mappe på din harddisk
  c)Start programmet ArcexplorerJavaEdition (AEJEE). Kan downloades gratis fra
  ESRI

  d)I AEJEE åbnes filen St.croix.xml
  e)Landskabet på St. Croix ses nu på skærmen.
  f)Sæt flueben udfor ”Sukkerplantager1750”, så temaet tændes.

 8. Bemærk sukker arealernes placering på øen. Er der tegn på at terrænforholdene og forskelle i nedbørsmængde på de forskellige dele af øen har haft betydning for placering af sukkerplantagerne?
 9. g)Klik på temaet Sukkerplantager1750 i temaoversigten, så det markeres som aktivt.
  h)Vælg TOOLS >> QUERY BUILDER.
  i)I vinduet "Query builder” klikkes på knappen STATISTICS.
  j)Vælg ”Shape-Area” og klik OK.
  k)Nu kan man aflæse statistikker for sukkerarealerne. Tallene angiver antal kvadratmeter.

 10. Hvor mange sukkermarker er der i 1750 på St. Croix?
 11. Hvad er gennemsnitsstørrelsen og max. henholdsvis min. Størrelsen?
 12. Hvor stort er det samlede sukker areal?
 13. Arealanvendelsen i 1794 undersøges på samme måde, som ovenfor (punkt 5-8).

 14. Arealopgørelserne for 1750 og 1794 opstilles i en tabel, så de kan sammenlignes.
 15. Hvilken udvikling er sket fra 1750 til 1794?
 16. Hvilke faktorer kan bidrage til at forklare denne udvikling?

Den avancerede opgave
Med værktøjet QUERY BUILDER kan man undersøge forskellige ting i databaseoplysningerne, som ligger bagved temaerne Arealanvendelse1750
og Arealanvendelse1794.

Man kan stille spørgsmål af typen ”hvilke marker var ejet af en given person?” og få disse marker udvalgt og opgøre arealet for disse marker.

Spørgsmålene formuleres ved at klikke 1) på et datafelt i ”Select a field” og 2) en logisk operator og 3) en værdi i ”Values”, som viser de værdier, som forekommer i tabellen.

Man kan også finde ud af, hvor stor en andel af det samlede areal, der blev anvendt til fødevareproduktion i henholdsvis 1750 og 1794.
Der er mange muligheder i Query Builder. Hvis der er tid, så prøv selv at lege med forskellige søgekriterier. Der kan komme overraskende resultater.
Find selv på relevante spørgsmål, som kan stilles til databasen.