Øvelser | VG3

Projecter »

ØvelserØvelser på på skærmen eller på papir
Sammenlign de forskellige satellitbilleder

SPOT billede af Santa Cruz.

Billedet er optaget 5. Januar 2000 af satellitten SPOT.

PA_11_S.jpg

Der er tale om en farvekombination, der viser falske farver. Rød farve er tildelt den nærinfrarøde kanal, grøn farve er tildelt den melleminfrarøde kanal medens blå farve er tildelt den røde kanal. Denne farvekombination er valgt for at fremhæve den største variation i billedet. Det er på denne måde muligt skelne mellem overflader, der hver for sig har sin egen særegne spektrale signatur. Grønne planter reflekterer det nærinfrarøde lys og gengives derfor med nuancer af rødt.

Da billedet er fra januar måned er det meste af øen meget tør. Kun på de indre højtliggende dele er der grøn plantevækst, der her vises med de røde farver.

Puerto Ayora ligger på øens sydside.

Find Puerto Ayora by.
Find lufthavnen på den lille ø Baltra nord for Santa Cruz. Hvor langt er der fra lufthavnen til Puerto Ayora?
På hvilken måde kan man afgrænse de opdyrkede arealer midt på øen.

QuickBird oversigtsbillede

PA_8_S.jpg

Billedet er i falske farver, der viser vegetation med nuancer af rødt. Byen fremtræder med lys farve. Ca. 2,5 km sydvest for byen ligger Tortuga Bay med sin fine hvide sandstrand.

 • Beskriv Puerto Ayora afgrænsning til omgivelserne.
 • Find gangstien til Tortuga Bay med sin fine sandstrand.
 • De meget røde områder nær kysten er mangroveskov. Find oplysninger om mangrove i en biologi- eller geografibog eller via en søgning på internettet.

 • Beskriv hvad du ellers kan se på billedet.

QuickBird nærbillede

PA_9_S.jpg

Beskriv bymønstret i Puerto Ayora.
Hvorledes vil du beskrive gade- og vejmønstret.
Kan du give en forklaring.
Kan du udpege de ældste dele af byen med det mere uregelmæssige gademønster.
Find Charles Darwin Research Station øst for byen.
Hvilke problemer kan du forudse for den fremtidige byudvikling?
Beskriv hvad du ellers kan se på billedet.

QuickBird pankromatisk billede

PA_10_S.jpg

Centrum af Puerto Ayora med landgangsbroen og Nymph Lagoon. Pankromatisk QuickBird satellitbillede med en opløsning på 60 cm x 60 cm. Sammenlign med fotoet ovenfor.

Find landgangsbroerne og Nymph Lagoon.
Hvor mange turbåde kan du tælle i Academy Bay?
Udpeg og beskriv den ældste del af byen, der ligger ved landgangsbroerne. På hvilken måde adskiller den sig fra den nyeste del af byen.
Beskriv hvad du ellers kan se på billedet.


Analysér billederne med programmet LEOWorks

Her analyserer vi billederne med billedbehandlingsprogrammet LEOWorks. Hertil anvender vi de originale billedfiler fra henhaldsvis SPOT og Quickbird systemerne. Det er muligt at lave egne farvekombinationer samt at foretage afstandsmålinger.

Billederne er geo-referede og kan derfor også indlæses i GIS programmer.

SPOT billede af øen Santa Cruz.

PA_16_S.jpg

Klik her for at hente de fire billeder (8,4MB)
Santa_Cruz_2000_01_05_multikanal.zip

Billedet er optaget 5. Januar 2000 af satellitten SPOT og billedet består af de fire kanaler:

Santa_Cruz_2000_01_05_ch1.tif
Santa_Cruz_2000_01_05_ch2.tif
Santa_Cruz_2000_01_05_ch3.tif
Santa_Cruz_2000_01_05_ch4.tif

Åbn Santa_Cruz_2000_01_05_ch1.tif i LEOWorks.

Vælg View/Image information for at se information om billedet.

Information om SPOT billedet. Opløsningen er 20m x 20m (angivet i grader, minuter og sekunder!). Endvidere ses at billedet er geo-refereret.

De fire kanaler er beskrevet i tabellen herunder.

Kanal Spektrale kanaler Elektomagnetisk spektrum
1 0,78 – 0,89 µm nærinfrarød
2 0,61 – 0,68 µm rød
3 0,50 – 0,59 µm grøn
4 1,58 – 1,75 µm melleminfrarød

Fremstil farvebilleder

  Vi starter med et falskfarvebillede, hvor vi tildeler den røde farvelag til kanal 1 (nærinfrarød), det grønne farvelag til kanal 2 (rød) samt det blå farvelag til kanal 3 (grøn).
 • Åbn Santa_Cruz_2000_01_05_ch1.tif, Santa_Cruz_2000_01_05_ch2.tif og Santa_Cruz_2000_01_05_ch3.tif i LEOWorks.
 • For at fremhæve detaljerne foretages en kontrastforstrækning. Her vist for kanal 3.
  Vælg Enhance/Interactive stretching.

  På histogrammet nedenfor ses fordelingen af antallet af pixelværdier fra værdien 0 til 255. For at fremhæve kontrasten flyttes den blå og den røde linie til henholdsvis nederste og højeste værdi. Det resulterende histogram ses til højre samtidig med at man kan se kontrastforbedringen på satellitbilledet. Klik Apply for at afslutte proceduren.

  PA_12_S.jpg

  Gør det samme for de andre kanaler.

  For at fremstille et farvebillede vælges Image/Combine from.../[Red Green Blue].

  I Combine RGB vinduet vælges passende kanal for de tre farvelag.

  PA_13_L.jpg

  Gem falskfarvebilledet under navnet Santa_Cruz_2000_01_05_ch123.tif for at markere at det er et billede fremstillet af kanal 1,2 og 3 med tildeling af farverne rød, grøn og blå.

  Hvad kan man se på billedet?

   Vælg Image/Measure tool. Husk at vælge enheden meter ved Units/meters i Measure tool vinduet. Zoom eventuelt ind således at hele øen kan ses.
  • Mål afstanden fra nord til syd på øen.
  • Da den infrarøde kanal er vist ved det røde farvelag vil grønne planter ses i forskellige nuancer af rød farve fordi planter reflekterer det nærinfrarøde lyse meget, da det ikke kan bruges i fotosyntesen.

  • Beskriv kort vegetationen således, som den var i januar måned 2000..
  • Find opdyrkede arealer. I den centrale og højeste del af øen er store arealer opdyrket.
  • Hvorledes fremtræder disse arealer på satellitbilledet?
  • Brug Measure tool og klik langs omkredsen af det opdyrkede areal.

  • Hvor stort et areal er der tale om?
  • Find Puerto Ayora og Academy Bay.
  • Overvej hvorfor lige netop denne beliggenhed egner sig som landingsplads for skibsfarten og for en by.

  • Hvor stort er det bebyggede areal?
  • Find gangstien til Tortuga Bay. Hvor langt er der fra byen til sandstranden?

  • Hvor langt er der til lufthavnen på den lille ø Baltra?
  • Beskriv hvad du ellers kan se på billedet.

  QuickBird billedet af Puerto Ayora i multikanal udgave

  PA_16_S.jpg

  Klik her for at hente de fire billeder. 8,4Mb QuickBird QuickBird * DigitalGlobe; 2006; Distributed by Eurimage and GRAS: Puerto_Ayora_2006_01_18_multikanal.zip

  Klik her for at hente de fire billeder. 8,4Mb.
  Puerto_Ayora_2006_01_18_multikanal.zip

  Billedet er optaget 18. Januar 2006 af satellitten Quickbird.

  Puerto_Ayora_2006_01_18_ch1.tif
  Puerto_Ayora_2006_01_18_ch2.tif
  Puerto_Ayora_2006_01_18_ch3.tif
  Puerto_Ayora_2006_01_18_ch4.tif

  Der er fire kanaler, som beskrevet i tabellen herunder.

  Kanal Spektrale kanaler Elektomagnetisk spektrum
  1 0,45 – 0,51 µm blå
  2 0,52 – 0,60 µm grøn
  3 0,63 – 0,69 µm rød
  4 0,76 – 0,90 µm nærinfrarød

  Vælg View/Image information for at se information om billedet.

  PA_14_S.jpg

  Fremstil farvebilleder.

   Start med at lave en farvekombination, der viser naturlige farver, hvor vi tildeler den røde farvelag til kanal 3 (rød), det grønne farvelag til kanal 2 (grøn) samt det blå farvelag til kanal 1 (blå).

   Gem falskfarvebilledet under navnet Puerto_Ayora_2006_01_18_ch321.tif for at markere at det er et billede fremstillet af kanal 4, 3 og 2 med tildeling af farverne rød, grøn og blå.

   Anvend samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor.

   Fremstil derefter et falskfarvebillede, hvor vi tildeler den røde farvelag til kanal 4 (infrarød), det grønne farvelag til kanal 3 (rød) samt det blå farvelag til kanal 2 (grøn).

   Gem falskfarvebilledet under navnet Puerto_Ayora_2006_01_18_ch432.tif for at markere at det er et billede fremstillet af kanal 4, 3 og 2 med tildeling af farverne rød, grøn og blå.

   Zoom ind og ud på forskellige dele af de to billeder.

   Sammenlign de to billeder.

  • Hvilket er bedst til at observere fordeling mellem plantedækket område og bymæssig bebyggelse?
  • Find landgangsbroerne.
  • Hvor mange turbåde kan du tælle i Academy Bay?
  • Opmål byens areal.
  • Udpeg og beskriv den ældste del af byen, der ligger ved landgangsbroerne. På hvilken måde adskiller den sig fra den nyeste del af byen

   Find den eller de gader, hvor husene er størst. Sammenlign husenes størrelse der med husenes størrelse i udkanten af byen.

  • Prøv at opdel byen i kvarterer:
   Forretningskvarterer
   Beboelseskvarterer
   Offentlige parker
  • Kan du give en forklaring på denne opdeling?
  • Puerto Ayora er en vigtig turistby med mange hoteller.

  • Udpeg steder hvor du mener at der er hoteller. Begrund dit valg.
  • Charles Darwin Research Station samt kontorerne for Nationalparken er placeret øst for byen.
   Beskriv hvorledes disse områder er planlagt.
  • Hvor mange turbåde kan du tælle i Academy Bay?
  • Hvor store er de største?
  • Byen oplever stor befolkningsvækst. Hvor vil du placere nye byområder? Begrund dit valg. Beskriv hvad du ellers kan se på billedet.

  QuickBird billedet af Puerto Ayora i pankromatisk udgave

  PA_15_S.jpg

  Klik her for at hente billedet (0,9 MB) QuickBird QuickBird * DigitalGlobe; 2006; Distributed by Eurimage and GRAS:
  Puerto_Ayora_2006_01_18_pankrom.tif

  Puerto_Ayora_2006_01_18_pankrom.tif.zip

  Åbn Puerto_Ayora_2006_01_18_pankrom.tif i LEOWorks

  Vælg View/Image information for at se information om billedet.
  Bemærk at opløsningen er 0,60m x 0,60m.

  Vælg Enhance/Interactive stretching for at forbedre kontrasten i billedet som vist ovenfor.

  Opmål husenes størrelse i de forskellige dele af byen. Sammenlign med en dansk provinsby af samme størrelse.

  Udpeg de mest attraktive grundarealer. Begrund dit svar. Er de bebyggede?

  Viser billedet, at der er tale om byplanlægning?

  Hvorfor er nogle arealer friholdt for bebyggelse?

  Beskriv hvad du ellers kan se på billedet.

  Kontakt charlotte.hasager@risoe.dk vdr. password.