Temperatur | VG3

Projecter »

Temperatur

Havvandet er konstant koldt i Ikkafjorden.

Det har stor betydning, at havvandet er konstant koldt i Ikkafjorden. Hvis havvandet havde været varmere, havde vi ikke set ikait.

Selv om der er fosfat til stede, vil ikait med tiden blive omdannet til almindeligt kalk, hvis temperaturen kommer meget over de seks grader. Så længe ikait befinder sig i vand med fosfat, vil fosfat kunne ’hjælpe’ ikait til at holde almindelig omdannelse til kalk stangen for en tid. Men så snart et stykke ikait tages op af fjordvandet, vil det være udsat for en overhængende fare for at kollapse og forsvinde. Netop sådan som flere uheldige forskere oplevede det i deres første møde med ikait, da de ikke kendte til dets ’smeltende’ egenskaber.

Det er derfor uden tvivl af største vigtighed, at temperaturen i Ikkafjorden er lav og ikke stiger meget i fremtiden. Og det er i den forbindelse noget bekymrende, at forskerne nu observerer stigende havtemperaturer i fjorden, der overstiger de kritiske seks grader.