Kildevand | VG3

Projecter »

Kildevand

Hvor kildevand med opløst soda møder havvand rigt på calcium, udfældes ikait.

Fordi kildevandet har en lavere vægtfylde end havvand, søger kildevandet op mod havoverfladen (væsken med den laveste vægtfylde vil altid lægge sig øverst) – og det får søjlerne til at vokse opad.

Heldigvis ligger Ikkafjorden i det for Grønland varme og frodige Sydgrønland, så her er ingen permafrost, og vandet kan frit løbe igennem sprækkerne i Grønnedal–Ika komplekset. På sin vej opløser regnvandet mineraler fra carbonatit og nefelinsyenit inde i fjeldet. Og fra at være rent vand på toppen af fjeldene ændrer nedbøren kemi, mens den løber igennem komplekset. Det vand, som strømmer ud af kilderne i fjordbunden og op igennem søjlerne, er en krads væske med en pH på 10,2–10,5, hvilket svarer til en koncentreret opløsning af ’Universal’ rengøringsmiddel. Ved at tappe kildevand fra søjlerne har man kunnet bestemme kildevandets sammensætning, og resultaterne viser, at det består af en koncentreret opløsning af det kemiske stof soda (natriumcarbonat, Na2CO3). Soda bruges blandt andet ved fremstilling af glas og som rengørings- og blegemiddel.

For forskerne var det meget overraskende at finde en så stærkt basisk væske strømmende ud af fjordbunden. Det er endnu ikke helt klart, hvad der nøjagtigt sker på vandets vej gennem Grønnedal-Ika komplekset. Der må være mineraler til stede inde i komplekset, som ikke kan ses på overfladen, for kildevandets sammensætning kan ikke alene forklares ud fra opløsning af carbonatit (kalk) og nefelinsyenit (bjergart med natrium). Forskernes hypotese er, at mineraler i carbonatit og nefelinsyenit omdannes til andre mineraler inde i komplekset, f.eks. sodamineraler som pirssonit og gaylussit. Problemet er, at disse sodamineraler er letopløselige og kortlivede, hvorfor man ikke ser dem på overfladen. Det er måske umuligt at finde en direkte metode til at bevise deres eksistens, så derfor tolker forskerne omvendt, at når man finder kildevand med højt indhold af soda, må det betyde, at disse sodamineraler findes inde i komplekset.

Sodamineraler er påvist og beskrevet fra boringer og minegange i lignende miljøer andre steder, så det taler for, at de også findes i Grønnedal-Ika komplekset.

kilder.jpg

Det er altså kildevand med opløst soda, der dannes, når regnvand trænger ned igennem Grønnedal-Ika komplekset og opløser sodamineraler.