Fosfat | VG3

Projecter »

Fosfat

Grønnedal-Ika komplekset består af apatit med fosfat og små mængder af andre mineraler.

Grønnedal-Ika komplekset indeholder 2-3% af mineralet apatit; et mineral som indeholder fosfat. Fosfat hindrer både almindelig kalk i at dannes og ikait i at blive omdannet hurtigt.

Grønnedal-Ika komplekset er også vigtig for den femte afgørende faktor. Carbonatitten består ikke bare af kalkkrystaller, men indeholder også små mængder af andre mineraler. Et af disse mineraler er apatit, som er et fosfatmineral. Menneskets knogler og tænder er for en stor del opbygget af det samme som apatit består af, men ellers er fosfat nok mest kendt fra gødning i landbruget.

Der er dog en vigtig egenskab ved fosfat, som vi i Danmark har stor glæde af i den daglige husholdning. Danmarks undergrund består for en stor del af kalk, og derfor indeholder det danske grundvand store mængder af opløst kalk – også kaldet ’hårdt vand’. Alle kender til de generende kalkbelægninger i kaffekanden og vaskemaskinen, hvor man ind imellem må ty til afkalkning med f.eks. eddikesyre. Vil man derimod forebygge kalkdannelse i f.eks. vaskemaskinen, så kender de fleste sikkert til mærker som ’Calgon Tabs’, der skal tilsættes sammen med vaskepulveret. Det er ganske enkelt fosfat, som tilsættes. Det har nemlig vist sig, at fosfat hindrer kalk i at udfældes.

carbonatit.jpg

I kildevandet, der strømmer op gennem fjordbunden, har man fundet spor af fosfat, og det kan vise sig overordentligt vigtigt. Fosfat hindrer både kalk i at dannes og er med til at forlænge levetiden af ikait. Selvom ikait hører til familien af kalkmineraler, så hindrer fosfat interessant nok ikke ikait i at udfældes. Tværtimod giver det ikait en chance for at dannes på bekostning af almindelig kalk. Normalt vil ikait omdannes ved temperaturer over seks grader, men forskere har i laboratoriet bevist, at hvis der er fosfat til stede, vil ikait kunne dannes selv ved højere temperaturer. Fosfat sikrer om ikke andet en smule forlænget levetid for ikait, inden det i sidste ende omdannes til almindelig kalk i form af mineralet calcit.