Litteratur og links | VG3

Projecter »

Litteratur og links

Mere om Tranquebar skrevet af Esther Fihl

  Litteratur:
 1. Nye og gamle samfund i forandring - eksempler fra den 3. verden efter 1945. M. Carstensen et al. (red.): Verdensanalyse. Materialesamling til tiden efter 1945. Gyldendals Forlag 1992.
 2. Jagten på nøglen til hinduens sjæl. Jordens Folk. nr. 4. 1991.
 3. Indisk tempeldans - er det kunst eller videnskab? Jordens Folk. nr. 2. 1991.
 4. Landsbyernes Indien, i S. Dybbroe et al. (red.): Klaus Khan Baba. En etnografisk kalejdoskopi tilegnet Klaus Ferdinand den 19. april 1991. Aarhus Universitetsforlag 1991.
 5. Romantikkens billede af "de frem¬mede". Breve fra en dansk missionær i Indien. O. Høiris (red): Dansk mental geografi. Danskernes syn på verden - og på sig selv. Aarhus Universitetsforlag 1989.
 6. "Malabarischen Heiden¬thums". Die Kulturanschauung des ersten lutherischen Missionars im Ostindien. Zeitschrift fur Missionswissenschaft und Religionswissenschaft. 1988. 72. Jahrgang. Heft 3.
 7. Tropekolonien Tranquebar. Gads Forlag 1988.
 8. Vores kulturarv - Tranquebars fre¬mtid. Udvikling. Danmark og u-landene. 1987, nr. 2.
 9. Om fremmede folks sæder og skikke betydningsbærende strukturer i 1700-tallets rejse¬beskrivel¬ser. Fortid og Nutid 1987. Bind XXXIV, hæfte 1.
 10. Kaptain Steen Billes rejse gennem civilisation og primitivitet. A. Damm og J. Thorndahl (ed): Danskeren og den ædle vilde. Hovedlandet 1987.
 11. Paradisets Have. Jordens Folk 1987. 22. årg. nr. 1.
 12. Some Theoretical and Methodological Consideration on the Study of Danish Colonialism in Southeast India. Folk. 1984, Vol. 26.
 13. Kystfiskerne i Tranquebar. Jordens Folk. 1981, 16. årg. nr. 4.


  Links:
 1. Tranquebar Initiativet, Nationalmuseet
 2. Tranquebar Initiativet, Galathea3-projekter
 3. Nationalmuseets Tranquebar Initiativ
 4. Fiskersamfundet
 5. Wikipedia om Tranquebar
 6. Tsunamiens udbredelse i December 2004 (animation)
 7. Vandstandsmålinger fra hele verden
 8. Danmarks kyster: vandstand, erosion og kystbeskyttelse
 9. Kystsikringsbilleder, Tranquebar 1998 ved Uno Barner Jensen
 10. Tharangambadi – byen ved de syngende bølger
 11. 300 years of Danish-Halle Mission – 300 years of Cultural Dialogue between Europe and India
 12. Tranquebar - DR2 Tema 01. september 2007 kl. 20:00