Historie: Kultur, samfund og mission | VG3

Projecter »

4091
Projekt
Historie: Kultur, samfund og mission

Spørgsmålene nedenfor knytter sig til læsestoffet og til Nationalmuseets øvrige materiale på http://www.galathea3.dk/dk/Menu/Forskning/Nationalmuseets+Tranquebar+Ini...

Spørgsmål

 1. Beskriv den første danske sørejse til Tranquebar og formålet med den. Hvad skete der undervejs på rejsen syd om Afrika?
 2. Beskriv den danske afhændelse af Tranquebar til England.
 3. Hvad forstås ved den "florissante" handel i 1700-tallets danske koloniperiode i Tranquebar?
 4. Hvad betød den "florissante" periode i Tranquebar for handel, landbrug og industri i Danmark?
 5. Hvilke handelsvarer blev fra Sydøstasien, Kina og Indien ført hjem til Danmark, mens Tranquebar var dansk?
 6. Hvorfor var det i koloniperioden så interessant med hjemførelsen af krydderier fra Tranquebar?
 7. Til hvad og hvordan blev krydderierne anvendt i Europa? Find eventuelt kogebøger fra 1600- og 1700-tallet med madopskrifter?
 8. Hvem var Bartolomaeus Ziegenbalg? Hvornår levede han, og hvilke projekter i Tranquebar er han kendt for?
 9. Beskriv hvorfor Bartolomaeus Ziegenbalg blev idømt fængselsstraf i Tranquebar?
 10. Giv eksempler på, hvordan danske præster tilknyttet kolonivæsenet forsagede problemer i Tranquebar i kolonitiden?
 11. Hvad betyder dansk "banal nationalisme", og overvej hvordan det har givet sig udtryk i forhold til Tranquebar?
 12. Hvordan har opfattelsen af indere og Indien ændret sig gennem historien i Denmark, fra Middelalderen til i dag?