Kulturforståelse: Kulturmøder og dialog på tværs af kultur og sociale grænser | VG3

Projecter »

4091
Projekt
Kulturforståelse: Kulturmøder og dialog på tværs af kultur og sociale grænser

Spørgsmålene nedenfor knytter sig til læsestoffet og til Nationalmuseets øvrige materiale på http://www.galathea3.dk/dk/Menu/Forskning/Nationalmuseets+Tranquebar+Ini...

Spørgsmål

  1. Beskriv på hvilken måde fiskeriet fra katamaraner foregik i Tranquebar, og hvorledes dette fiskeri har været integreret i en større global økonomi?
  2. Overvej på hvilken måde en fremtidig turisme eventuelt vil påvirke det nutidige Tranquebar? Hvilke sociale, økonomiske og kulturelle ændringer kan tænkes at følge i kølvandet på turister (masseturisme, travellorturisme, heritage-turisme mv.)?
  3. Beskriv de forskellige religioner i Tranquebar samt det øvrige Sydindien, og hvordan religionerne spiller sammen?
  4. Overvej hvad det kan betyde for en hinduskoleelev i skolen at blive undervist af en kristen skolelærer i en kristen skole i Tranquebar?
  5. Overvej hvad det kan betyde for et samfund som Tranquebar at opleve en naturkatastrofe som tsunamien?
  6. Giv eksempler på enkeltpersoners oplevelser af tsunamien i Tranquebar.
  7. Hvilken rolle spillede hjælpeorganisationer efter tsunamien, og overvej, hvad det har betydet for samfundet i Tranquebar, at disse organisationer støtter noget forskelligt, og at de kommer fra forskellige lande?
  8. Beskriv det indiske kastesystem, og eventuelt hvorledes den indiske forfatning forholder sig til kaster?
  9. Beskriv det traditionelle sydindiske medicinske system Siddha?