Korrektioner | VG3

Projecter »

Korrektioner

Målinger er ikke perfekte...

Som nævnt tidligere er målingerne ikke perfekte, det vil sige, at der på alle målingerne er en fejlmargin. Ud over fejl på målinger, er der også fejl på de modeller som for eksempel bliver brugt til at bestemme højden af geoiden. Men da man bruger den samme model til at bestemme afstanden mellem referenceellipsoiden og geoiden både ved GPS og satellit, betyder det ikke noget for sammenligningen af de to resultater. Hvis man derimod skal bruge den konkrete værdi af havoverfladens højde i forhold til geoiden, vil fejlen være af betydning og dermed vil det være af betydning, hvilken model man bruger. Heldigvis er der gode modeller til rådighed netop på dette område.

Ud over fejlen i målingerne, vil der opstå en fejl, hvis man ikke korrigerer for tidevand. Når man laver målinger med GPS, som ikke er blevet midlet over tid, vil tidevandet spille ind, idet det betyder noget for den tidslige højdevariation af havet. Ved målinger med satellit, har man foretaget en midling, som fjerner varierende bidrag, som for eksempel tidevand. For at komme uden om, at GPS ikke er blevet midlet, kan man trække tidevandsbidraget fra den måling man har taget. Tidevandet spiller ind på højden på den måde, at hvis der for eksempel foretages en måling af havoverfladens højde i forhold til geoiden under højvande, vil højden være for stor i forhold til det midlede resultat man får fra satellitten. Tidevand er den vigtigste korrektion man skal lave, da cirka 70 % af de tidslige variationer i havoverfladen skyldes tidevand, og der er derfor i denne analyse kun taget højde for denne korrektion.

For nærmere information omkring Tidevand, se: http://virtuelgalathea3.dk/node/239