Hvordan findes højden ved satellit? | VG3

Projecter »

Hvordan findes højden ved satellit?

En satellit måler højden havoverfladen i forhold til referenceellipsoiden.

GPS_model.JPG
N: Afstanden mellem geoiden og referenceellipsoiden, geoidehøjden. Det samme som ved GPS.

SSH: Sea surface height, afstanden mellem havoverfladen og Ellipsoiden, som er det satellitten måler. Det samme som H – L ved GPS.

Q: Afstanden mellem satellitten og referenceellipsoiden

R: Afstanden mellem satellitten og havoverfladen

Figur 5: viser hvilke faktorer som spiller ind, når man måler havoverfladens højde med satellit.Her viser N afstanden mellem geoiden og referenceellipsoiden, SSH, Sea Surface Height, er afstanden mellem havoverfladen og ellipsoiden, Q er afstanden mellem satellitten og ellipsoiden og R er afstanden mellem satellitten og havoverfladen. ξ er lige som før den tidslige højdeændring af havoverfladen, som er den vi gerne vil finde. Figur modificeret fra AVISO
(www.aviso.fr)

En satellit måler højden havoverfladen i forhold til referenceellipsoiden, SSH. Satellitten måler afstanden der er ned til havoverfladen, og ud fra viden om satellittens højde over referenceellipsoiden, finder den så afstanden mellem havoverfladen og referenceellipsoiden.

SSH = Q – R

Hvor Q er afstanden mellem satellitten og referenceellipsoiden og R er den målte afstand fra satellitten og ned til havoverfladen. Satellitten midler alle data i forhold til tid, og da de har målt i 15 år, er alle tidslige variationer blevet fjernet.

For at finde den tidslige højdevariation af havet, ξ, må man trække højden mellem geoiden og ellipsoiden, fra. Det vil sige:

ξ = SSH – N

For nærmere information om satellit-målinger, se http://virtuelgalathea3.dk/node/91.