Øvelse 3 | VG3

Projecter »

Øvelse 3

Hvor meget udvides et 500 m dybt bassin, der er 1000 x 1000 m bredt, når vandet bliver opvarmet fra 15 til 25 grader?

box.jpg

For varmeudvidelse gælder der at den mænge, som voluminet udvides med er givet ved:

ΔV = V0 ∙ β ∙ T

Hvor V0 er voluminet af vandet, β er varmeudvidelseskoefficienten for vand (207 ∙ 10-6 1/K) og T er temperaturen i Kelvin (K)

Hvad bliver det samlede volumen efter udvidelsen?

Lidt sværere:
Hvad ville det oprindelige volumen, V0, være, hvis vores nye og opvarmede volumen er 1,75 ∙105? Vi antager, at temperaturforøgelsen er den samme som før.

Hint:
Vi ved at V = V0 + ΔV hvilket medfører at V – V0 = V0 ∙ β ∙ T. Vi skal nu finde et udtryk for V0 og sætte de opgivne tal ind.