Kemiske analyser | VG3

Projecter »

4092
Projekt
Kemiske analyser

Kemiske analyser
Efter at prøverne er kommet hjem til København er der foretaget kemiske analyser.
Resultatet af de kemiske analyser foreligger som filer, der kan åbnes i et regneark såsom Excel. De fire analyser er:
• Glødetab, % af tørret jord.
• Si counts per second
• S counts per second
• Ca counts per second

Hent følgende fil:
Glødetab_07032101.xls

Hent følgende fil:
Ca_XRFscan_07032101.xls

Hent følgende fil:
S_XRFscan_07032101.xls

Hent følgende fil:
Si_XRFscan_07032101.xls

Bemærk at Glødetab tabellen har data for hver 5 cm medens de andre har data for hver cm.

For at få overblik over de fire analyser kan du fremstille grafer i Excel.
Graferne skal visuelt kunne sammenlignes med linescan billedet. Det betyder at y-aksen skal vises dybde i cm under overfladen således at sedimentets overflade er øverst i diagrammet.

  1. Analyser de fire grafer og aflæs værdierne for de sedimentenheder, som du fastlagde på basis af linescan billedet af borekernen.
  2. Er der en god sammenhæng mellem de kemiske analyser og din inddeling i sedimentenheder? Måske ønsker du at ændre i inddelingen i sedimentenhederne.
  3. Beskriv hver sedimentenhed mht udseende og kemisk karakteristik.

Aldersbestemmelse af borekernen
Følgede resultat er tilvejebragt:

Lab nr. Dybde (cm) Alder år +/- år
AAR-11499 Muslingeskald 51 2310 130
AAR-12120 Muslingeskald 91 3105 145
AAR-11500 Muslingeskald 129 3365 105
AAR-11502
Træ
182 4745 125

 


Lab nummer, dateringsmateriale,
Dybde: Dateringens dybde under sediment overfalde (cm),
Alder: Years BP – Before Present, dvs år før 1950.
+/-,: Dateringens usikkerhed (en standardafvigelse).