Hvor kommer strålingen fra? | VG3

Projecter »

Hvor kommer strålingen fra?

I denne oversigt kan man se, hvad baggrundsstrålingen dækker over.

Det er både stråling fra omgivelserne og fra rummet. Strålingen fra omgivelserne kan være naturlige, som fx den radon, der siver op fra undergrunden. Det kan også være fra en teknologi, som fx bliver brugt i medicinske undersøgelser. Man kan også se, at strålingen fra rummet kan være både partikler og bølger. Langt størstedelen af den kosmiske stråling er dog partikler.