Giftens dødelighed | VG3

Projecter »

Giftens dødelighed

Letal Dosis, 50% - forkortet LD50 - er en metode til at vise hvor giftigt noget er.

Letal Dosis, 50% - forkortet LD50 - er en metode til at vise hvor giftigt noget er.

Denne tabel er et uddrag fra: Mirtschin,P. Rasmussen A.R. og Weinstein S. 2017. Australia´s dangerous snakes identification, biology and envenoming. CSIRO 424 pp

Forklaring til Letal Dosis (LD):

Selve metoden er af ældre dato, men benyttes fortsat til at angive akutte giftighed. Ikke alle dyr dør ved samme dosis, derfor siger man, at et stofs giftighed kan angives ved den mængde, hvor 50% af en dyrepopulation dør. LD50 for slangegifte ligger typisk under 1 mg/kg legemsvægt. Jo lavere værdi des mere toksisk er giften.