Eksperimenter | VG3

Projecter »

4479
Eksperimenter

De følgende eksperimenter skal laves i skolens fysik-kemi-laboratoriet med tilstedeværelse af en fysik-kemi-lærer, der er uddannet til at varetage sikkerheden herunder korrekt omgang med farlige st

De følgende eksperimenter skal laves i skolens fysik-kemi-laboratoriet med tilstedeværelse af en fysik-kemi-lærer, der er uddannet til at varetage sikkerheden herunder korrekt omgang med farlige stoffer og stofblandinger. Husk til hver en tid at anvende værnemidler (kittel/forklæde og sikkerhedsbriller) og udsugning eller stinkskab, hvor det er hensigtsmæssigt.

VirtuelGalathea3 og forfatterne fralægger sig ethvert ansvar.

 

1.Undersøg trækul - C

 1. Undersøg forskellige størrelser og typer af trækul (fx grillkul)
  1. Hvilket er lettest at få til at brænde?
  2. Giver det forskellige kul lige meget energi ved opvarmning?

Hvor mange gram af hver slags kul går der til at varme fx 10 mL vand 10 grader op.

(Hvis det er grillkul kan I sammenligne brændværdien, der skal stå på posen…)

 1. Lav selv trækul, som kulsvierne: http://virtuelgalathea3.dk/artikel/7-fremstilling-af-tr-kul eller http://family-bbq.com/?page_id=18

2.Undersøg svovl - S

 1. Undersøg ved hvilken temperatur svovl smelter (I skal bruge et digital-termometer, der kan klare op til 500°C.) NB: Husk beskyttelsesbriller og udsugning
 2. Hvad sker der, når svovl brænder - skriv de kemiske formler.
 3. Undersøg svovls egenskaber ved opvarmning. Se: http://virtuelgalathea3.dk/artikel/6-opvarmning-af-svovl

3.Undersøg Salpeter - HNO3

 1. Undersøg hvordan salpeter nærer ild:

Lav en mættet opløsning af KNO3 og brug den til at lave en
stregtegning (fx med en pipette) på et papir. Lad papiret tørre.
Når papiret er tørt kan det hænges op i et stativ, og stregen tændes.

 1. Røgbomber: Lige vægtdele af sukker og KNOblandes og opvarmes
  under omrøring til det smelter. Afsæt som småkager på bagepapir.
  Når ”småkagerne” er afkølet kan de antændes ved at anbringe
  dem på et stykke papir, og sætte ild til papiret - eller ved at
  lægge en stjernekaster på dem. HUSK Sikkerhedsbriller.

 

4.Forskellige blandinger af krudt (meget små mængder)

 1. Fremstil 2 gram af hver af de tre forskellige blandinger af krudt:
  HUSK: Fremstil ikke større mængder end de 2 g, der skal anvendes i forsøget. Krudt må ikke gemmes, og heller ikke fremstilles i større mængder. HUSK sikkerhedsbriller.

                      Fremgangsmåde:

 1. Først skal de tre stoffer pulveriseres hver for sig.
 2. Derefter skal stofferne blandes ved at hælde dem gennem en sigte flere gange indtil blandingen er homogen. HUSK: blandingen må ikke udsættes for stød eller øget temperatur ved fx at røre rundt i den.
 3. Hver blanding lægges på en flise og antændes.
 4. Hvilken blanding brænder bedst? Hvorfor mon?
 5. Undersøg hvordan I bedst kan sætte ild til jeres krudt fra 4a.
  Prøv forskellige måder at overføre energi til krudtet:   
  1. slag,
  2. flamme,
  3. gnidning,
  4. gnist,
  5. trykbølge

5.Brandtrekant

 1. Undersøg brandtrekantens tre elementer på et tændt stearinlys:
  1. Sluk stearinlyset ved at fjerne varmen (afkøl lyset med fx vand)
  2. Sluk stearinlyset ved at fjerne ilten (sæt et glas over stearinlyset)
  3. Sluk stearinlyset ved at fjerne det brændbare materiale (klip vægen over)

6.Saltes opløselighed

 1. Undersøg forskellige saltes opløselighed i vand ved forskellig temperatur
  1. KNO3
  2. NaCl
  3. Na2SO4
  4. NaNO3

7.Farver i fyrværkeri

 1. Undersøg hvad der sker ved gasudvidelse. Hæld en teskefuld bagepulver og samme mængde vand i et fotobæger (evt et kinderæg) og sæt det på låget i en fart…
 2. Undersøg raketprincippet.
  1. Pak svovlet i to tændstikker ind i sølvpapir og varm den op. Se evt her: https://www.youtube.com/watch?v=F8n6GAxNFl8
  2. Vandraket - se dette forsøg: https://naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/vandraket
  3. Find ud af hvad Newtons 3. lov går ud på, og forklar hvad den har med dine raketforsøg at gøre.
 3. Farver i fyrværkeri. I kan undersøge forskellige saltes flammefarver på flere måder:

PAS PÅ - spatelen bliver meget varm. Dyp den i demineraliseret vand mellem hver gang og tør spatlen af.

 1. Opløs lidt af det salt I vil undersøge i vand, dyp en spatel i vandet og hold den ind over en bunsenbrænder og iagttag flammen. Mørkelæg lokalet.
 2. Opløs lidt af det salt I vil undersøge i ethanol. Hæld det i en digel og sæt ild til spritten. Her er et mørkelagt lokale nødvendigt for at kunne se flammen.
 3. Spænd en bunsenbrænder op på skrå i et stativ og hold en spatel med det salt I vil undersøge ind over bunsenbrænderen (pas på, ikke at tabe salt ned i bunsenbrænderen) og iagttag flammen. Mørkelæg lokalet.

Undersøg hvad det er der sker, når salte kan fremstille forskellige farver. Hvor kommer farverne fra?