Aktiviteter | VG3

Projecter »

4411
Projekt
Aktiviteter

1. Find billeder af polarlys på internettet. Brug også de latinske betegnelser som søgeord. Undersøg hvorfor farverne i polarlys er forskellige.

2. Undersøg magnetisme fra forskellige magneter. Undersøg hvorfor Jorden har magnetiske poler. Hvad har det med baggrundsstråling at gøre?

3. Magnetfeltet på Jorden har varierende styrke. Den danske satellit Ørsted, der blev opsendt i 1999 har målt Jordens magnetfelt. Undersøg mere om denne satellit.

4. Lav en model der forklarer forskel på dags-polarlys og nat-polarlys.

5. Find billeder og oplysninger om nedenstående personer og find ud af, hvad de har opdaget og hvornår mht. stråling. Fremlæg for hinanden:

 • Hans Geiger og Walther Müller
 • Antoine-Henri Becquerel
 • Pierre og Marie Curie
 • Iréne Joliot-Curie og Jean Frédéric Joliot
 • Wilhelm Conrad Röntgen
 • Ernest Rutherford
 • Carl David Anderson
 • Paul Villiard
 • William Ramsey
 • Enrico Fermi
 • Arthur H. Compton

6. Studér skemaet med de tre slags stråling. Gå mere i dybden med forklaringerne. Hent evt. inspiration her:

7. Mål baggrundsstrålingen samme sted over en periode. Ændrer den sig? Og hvorfor mon / hvorfor ikke?

8. Mål baggrundsstrålingen samme dag, men i forskellige lokaler. Er der forskel og hvorfor mon?

9. Find skolens radioaktive kilder frem. Design et forsøg, hvor du måler hver kildes rækkevidde, afbøjning og hvad der kan bremse dem.

10. Da Jorden blev dannet indeholdt den bl.a. Uran ( 238 U), Thorium (232Th) og Kalium (40K). Undersøg disse stoffers halveringstid. Hvad henfalder de til? Og hvad betyder det?

11. Find de aktuelle tal for Radon i din kommune her (klik på tabel): 

https://xn--radon-mler-75a.dk/radon-kort-dk/

Sammenlign med andre kommuner. Hvad kan årsagen være til forskellene?

12. Sammenlign Frank Basons måling af baggrundsstrålingen forskellige steder på Jorden. Gå herind:

http://www.soldata.dk/Galathea3-data.htm

 • Vælg nogle datoer og steder ud. Tjek i et atlas eller på google-earth, hvor vi er.
 • Download excel-filer fra de valgte dage.
 • Find diagrammer i excel-filerne.
 • Prøv at finde forklaringer på forskelle og ligheder i de forskellige målinger - alt efter hvor på Jordkloden målingerne er fra.
 • Sammenlign Frank Basons målinger af tryk og baggrundsstråling fra det samme sted. Find eksempler hvor trykket ændrer sig væsentligt. Sammenhold med data for baggrundsstrålingen. Passer det at når trykket stiger, så faldet baggrundsstrålingen - eller omvendt?
 • Indsat selv data i et diagram, der viser sammenhængen og forklar denne sammenhæng med egne ord.