Savanne eller ørken på havets bund | VG3

Savanne eller ørken på havets bund

Tilbagegang i verdens bestand af havgræsser øger derfor orkaners ødelæggelser.

foto3.JPG

Havgræsserne er yderst produktive og vokser tit i tætte bestande. En tæt havgræs-plæne kan producere omkring 2 kg tørstof per m2 per år. Til sammenligning produceres der årligt 0,2 til 2 kg tørstof per m2 på landjordens savanner. De tætte plæner af rodfæstet havgræs stabiliserer havbunden og det er vigtigt, især i Caribien, der ofte bliver ramt af orkaner. Havgæs-plænerne dæmper bølgerne, der skabes af orkanerne, og mindsker nedslidningen (eroderingen) af havbunden og kystområder. Tilbagegang i verdens bestand af havgræsser øger derfor orkaners ødelæggelser, og der er eksempler på at lavtliggende øer, som har været beboet nu er eroderet væk.

foto3.JPG

Der findes kun få dyr der kan klare den fri eksponering til bølgernes slid mod havbunden. Hvis havgræsset forsvinder er der ingen steder og søge ly for bølgerne og havbunden bliver forvandlet til en sandørken .

Det er en af grundene til at havgræs-forskerne på Galathea 3 ekspeditionen undersøger hvad der bestemmer havgræssernes udbredelse.

Havgræs er ikke tang

Planterne opstod i havet som små encellede alger for ca. 1.5 milliarder år siden.

Savanne eller ørken på havets bund

Tilbagegang i verdens bestand af havgræsser øger derfor orkaners ødelæggelser.

Søkøer, havskildpadder og et væld af småkravl

Kun få store dyr græsser på havgræs-plænerne, nemlig søkøer og nogle havskildpadder.

Tropiske havgræsser og næringssalte

I troperne bindes fosfor kemisk i havbunden. Det er forskelligt i havbunden i Danmark.

Hvorfor dør havgræsserne?

Det er sandsynligt at havgræsserne i verdenshavene er på retur fordi sulfid koncentrationer i havbunden øges.

Græs på den danske havbund

I Danmark har vi fire havgræs arter hvor den ene, nemlig Ålegræs, er vidt udbredt.