Søkøer, havskildpadder og et væld af småkravl | VG3

Søkøer, havskildpadder og et væld af småkravl

Kun få store dyr græsser på havgræs-plænerne, nemlig søkøer og nogle havskildpadder.

Foto4a.JPG

Den plantebiomasse der produceres på savannen er fødegrundlag for et rigt dyreliv. Der er derimod kun få store dyr der græsser på havgræs-plænerne, nemlig søkøerne og nogle af havskildpadderne. I Caribien findes der både søkøer og havskildpadder, og havgræs-forskerne så flere fine eksemplarer i projekt perioden.

I virkeligheden er havgræssernes vigtigste biologiske funktion, at de skaber et tredimensionelt netværk af blade, hvor fiske- og rejeyngel kan skjule sig for rovfiskene. Herved kommer havgræsområderne til at spille en kolossal vigtig rolle som opvækstområde for mange af vores kommercielle fiskearter.

Foto4a.JPG
Foto4b.JPG
Havgræs er ikke tang

Planterne opstod i havet som små encellede alger for ca. 1.5 milliarder år siden.

Savanne eller ørken på havets bund

Tilbagegang i verdens bestand af havgræsser øger derfor orkaners ødelæggelser.

Søkøer, havskildpadder og et væld af småkravl

Kun få store dyr græsser på havgræs-plænerne, nemlig søkøer og nogle havskildpadder.

Tropiske havgræsser og næringssalte

I troperne bindes fosfor kemisk i havbunden. Det er forskelligt i havbunden i Danmark.

Hvorfor dør havgræsserne?

Det er sandsynligt at havgræsserne i verdenshavene er på retur fordi sulfid koncentrationer i havbunden øges.

Græs på den danske havbund

I Danmark har vi fire havgræs arter hvor den ene, nemlig Ålegræs, er vidt udbredt.