Arbejdsspørgsmål | VG3

Projecter »

Arbejdsspørgsmål

Spørgsmål

  • Hvilke forskelle er der på havgræs og tang?
  • Hvorfor har planterne brug for fosfat?
  • Hvor kommer den ilt fra der udskilles via planterødderne?
  • Hvilke(n) rolle(r) spiller havgræs i det marine økosystem i Caribien?
  • Hvorfor bliver havbunden iltfri når der tilføres meget organisk stof?
  • Hvordan produceres sulfid i havbunden?
  • Hvor meget reduceres ålegræssets vækstrate ved en temperaturstigning fra 21ºC til 26 ºC?
  • Er faldet det samme med og uden parykalge?
  • Kan man tale om en synergi effekt?
Havgræs er ikke tang

Planterne opstod i havet som små encellede alger for ca. 1.5 milliarder år siden.

Savanne eller ørken på havets bund

Tilbagegang i verdens bestand af havgræsser øger derfor orkaners ødelæggelser.

Søkøer, havskildpadder og et væld af småkravl

Kun få store dyr græsser på havgræs-plænerne, nemlig søkøer og nogle havskildpadder.

Tropiske havgræsser og næringssalte

I troperne bindes fosfor kemisk i havbunden. Det er forskelligt i havbunden i Danmark.

Hvorfor dør havgræsserne?

Det er sandsynligt at havgræsserne i verdenshavene er på retur fordi sulfid koncentrationer i havbunden øges.

Græs på den danske havbund

I Danmark har vi fire havgræs arter hvor den ene, nemlig Ålegræs, er vidt udbredt.