Information | VG3

Information

Summary

VirtuelGalathea3 støttes af Tips- og Lottopuljen ved Undervisningsministeriet.

VirtuelGalathea3 projektet har fulgt op på resultaterne fra Galathea 3 ekspeditionen, som bestod af 50 forskningsprojekter og en jordomrejse fra den 11. august 2006 til den 24. april 2007, i alt 258 dage.

PDF iconGalathea 3 2006-2007

Der er udviklet 94 undervisningsprojekter, som ligger her på hjemmesiden. Vi håber du får lyst til at lære nyt fra nogle af disse! Det er bare at hoppe ud i det....

Dansk Ekspeditionsfond koordinerede togtet og formidlede om Galathea 3 før og under ekspeditionen. Visionen fra Dansk Ekspeditionsfond om Galathea 3 ekspeditionens betydning er følgende (citat):

”Galathea 3 skal styrke danskernes opfattelse af den moderne videnskab som nærværende og meningsfuld og bringe navnlig den naturvidenskabelige forskning ind i grund- og gymnasieskolerne i en form, der kalder på både oplevelse, nysgerrighed og indsigt.”

Formål

Formålet med VirtuelGalathea3 er at tilbyde et solidt fagligt funderet undervisnings-materiale, der varigt sikrer danske elever online adgang til de mange spændende observationer og resultater fra Galathea 3 til brug i undervisningen i fagene fysik, kemi, biologi, naturgeografi og historie niveau-delt til klasser i ungdomsuddannelser og 7.-10. klasser i grundskolen.

Bevilling

VirtuelGalathea3 projektet er delvis støttet af Tips- og Lottopuljen ved Undervisningsministeriet. Projektet startede den 1. juli 2007 og vil fortsætte for denne bevilling til den 30. juni 2011 (4 år). Derefter vil den udviklede hjemmeside www.virtuelgalathea3.dk med undervisningsmateriale samt skibsdata bevares åben for brug indtil den 31. december 2015, idet Dansk Ekspeditionsfond har indgået aftale med Risø DTU om at Risø tilgængeliggør fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen og giver mulighed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige på hjemmesiden. Dette er forlænget med en ny bevilling fra Udlodningsmidler ved Undervisningsministeriet således at projektet fortsætter indtil den 30. juni 2018.

Som optakt til VirtuelGalathea3 er der lavet en undervisningsfilm 'Galatheas Øje' om satellitbilleder brugt under Galathea3 fra projektet Satellite Eye for Galathea 3 støttet af Egmont Fonden. Filmen er rettet mod ungdomsuddannelserne.

Desuden er der lavet 50 videoklip fra Galathea 3 af Nature & Science (tidligere STV Nature & Science). Dette arbejde er støttet af Tips- og Lottopuljen (1 år Multimedie-bevillingen, delvis parallelt med VirtuelGalathea3-bevilling).

De tre dokumentarfilm om Galathea 3 ekspeditionen 'Jorden rundt med Galathea 3' er støttet af Dansk Ekspeditionsfond, ligesom også undervisningsvideoen 'Den naturvidenskabelige metode'. Film og video er produceret af STV og Nature & Science.

Dansk Ekspeditionsfond formidler baggrunden for samt nyt om Galathea 3 ekspeditionen:

Dansk Ekspeditionsfond
(Bemærk, åbner et nyt vindue!)

Jyllandsposten formidler om Galathea 3 ekspeditionen:

Jyllandsposten/Galathea 3
(Bemærk, åbner et nyt vindue!)