Græs på den danske havbund | VG3

Græs på den danske havbund

I Danmark har vi fire havgræs arter hvor den ene, nemlig Ålegræs, er vidt udbredt.

06.jpg

Resultaterne fra undersøgelserne af de tropiske havgræsser forbedrer vores forståelse af de danske kystmiljøer. I Danmark har vi fire havgræs arter hvor den ene, nemlig Ålegræs, er vidt udbredt. Ålegræs findes langs danske kyster ud til 5-10 meters dybde og på lidt lavere vand i fjordene.

I begyndelsen af forrige århundrede var Ålegræs langt mere udbredt i de indre danske farvande og det blev bl.a. brugt i madrasser og som tilskudsfoder til dyrene. På Læsø kan man se gårde hvor tagene er lavet af Ålegræs. Ålegræs er gået drastisk tilbage siden.

I 30’erne udryddede ålegræssygen op mod 90 % af ålegræsbestanden. Ålegræsset kom sig langsomt, men i 80érne betød den øgede udledning af næringsstoffer endnu en tilbagegang for ålegræsset, som nu er reduceret til omkring 50% af den oprindelige udbredelse.

Fig1.jpg

I dag står ålegræsset overfor en ny udfordring. Forskning har vist at Ålegræs er følsom overfor temperaturstigninger og invasion af nye tangarter i de danske farvande (figur). Klima ændringerne og den øgede indslæbning af nye arter til Danmark kan derfor være en dødelig cocktail for ålegræsset.

foto6_tanghus2.jpg

Resultater fra et forsøg hvor forskerne undersøgte hvordan stigende temperatur og forekomsten (høj og lav) af den invasive tangart ”parykalge” (Gracilaria vermiculophylla) påvirker væksten af ålegræs..

Havgræs er ikke tang

Planterne opstod i havet som små encellede alger for ca. 1.5 milliarder år siden.

Savanne eller ørken på havets bund

Tilbagegang i verdens bestand af havgræsser øger derfor orkaners ødelæggelser.

Søkøer, havskildpadder og et væld af småkravl

Kun få store dyr græsser på havgræs-plænerne, nemlig søkøer og nogle havskildpadder.

Tropiske havgræsser og næringssalte

I troperne bindes fosfor kemisk i havbunden. Det er forskelligt i havbunden i Danmark.

Hvorfor dør havgræsserne?

Det er sandsynligt at havgræsserne i verdenshavene er på retur fordi sulfid koncentrationer i havbunden øges.

Græs på den danske havbund

I Danmark har vi fire havgræs arter hvor den ene, nemlig Ålegræs, er vidt udbredt.