Navigation i isen ved Antarktis | VG3

Navigation i isen ved Antarktis

I januar 2007 sejlede Galathea3 fra New Zealand til Sydamerika rundt om Antarktis. Turen tog i alt ca. 3 uger. Langs ruten mødte ekspeditionen rigtig mange isbjerge selv om de sejlede i en stor bue uden om havisen.

Det antarktiske kontinent omkring den geografiske sydpol dækker et areal på over 14 millioner kvadratkilometer. 13,7 millioner kvadratkilometer er dækket af et permanent isdække. Antarktis er omgivet af hav på alle sider.

Ved overgangen mellem land og hav flyder et stort antal gletschere fra iskappen (land-isen) ud i havet hvor de kælver og giver anledning til et meget stort antal isbjerge af alle størrelser.

De største kan være mere end 100 km lange og have et areal på mere end 2.000 kvadratkilometer. Visse gletschere er flere hundrede meter tykke hvor de kælver, så isbjerge på flere hundrede meters tykkelse er ikke unormale.

Kun en mindre del af et isbjerg rager op over havoverfladen, så man skal være forsigtig med at komme for tæt på store isbjerge når man sejler.

Ud over isbjergene er havet omkring kontinentet domineret af et varierende havis dække. Dette opnår sin maksimale udbredelse i september og den minimale udbredelse i slutningen af februar.

Se Galathea 3 bloggen mellem Vædderen og DTU om havis, planlægning af rute og de aktuelle farer ved navigation i havis. Se pdf-filen nederst i baggrund.

Fag: geografi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeNV
ant-fig2.jpg