Øvelser | VG3

Projecter »

Øvelser

Kig på satellitbillederne af Ross havet eller Weddell havet på www.seaice.dk

Brug radarbillederne ”envisat.s.GMM3d” der er sammensat af alle radarbilleder fra de sidste 3 dage.

Gå til den 1. august 2006, kort før Galatheas afrejse fra København.

  • Find de store lyse isbjerge i billedet, og prøv at følge dem frem eller tilbage ved at skifte datoen en måned ad gangen.
  • Hvor kommer de fra og hvor driver de hen?
  • Hvor mange kilometer om måneden bevæger de sig?
  • Hvad sker der med radarsignalet fra isbjergene om sommeren?
  • Sammenlign størrelsen på de største isbjerge med dele af Danmark.
  • Hvorfor er havisdækket størst i september og mindst i februar?
  • Hvorfor kan man møde masser af isbjerge i havet langt uden for havisen?
  • Hvorfor overlever isbjerge længere end havis, når havtemperaturen er over frysepunktet?