Spørgsmål til baggrundsinformation | VG3

Projecter »

4055
Projekt
Spørgsmål til baggrundsinformation

Spørgsmål

  • Hvad er bulktemperaturen og hvordan måles den/blev den målt?
  • Hvad er forskellen mellem bulk- og strålingstemperatur?
  • Bulktemperaturen spredes mere eller mindre med den hastighed havstrømmene har. Med hvilken hastighed spredes strålingstemperaturen?
  • Karakterisér de fysiske hovedtræk ved strålingstemperaturen
  • Satellitten måler SST ved omkring 10 mikrometer. Hvorfor er denne bølgelængde blevet valgt?
  • Bulktemperaturen er vigtig for klimatiske og meteorologiske studier. Hvorfor?
  • SST er tilsvarende vigtig for klimatiske og meteorologiske studier. Hvorfor?
  • Hvorfor er fryse punktet for havvand ikke 0 men derimod -2 C som angivet i teksten?
  • Hvorfor kan antarktisk overfladevande ende som bundvande i Sydatlanten nær ækvator?