Opgaver til øvelse A og B | VG3

Projecter »

Opgaver til øvelse A og B

Spørgsmålene 1-6 læses først og besvares ved at gennemføre øvelserne, som er beskrevet nedenfor.

Spørgsmål

  • 1. Overvåg isdækket i en region over en periode på 12 måneder eller mere ved at notere maksimum and minimum udbredelse af isdækket. Hvilke grønlandske byer kan f.eks. ikke besejles i en del af året.
  • 2. Hvis maksimum isdække ikke findes omkring 21. december, så forklar hvorfor ikke.
  • 3. Hvis minimum isdække ikke findes omkring 21. juni, så forklar hvorfor ikke.

  • 4. Hvornår forekommer maksimum isdække langs med sydøstkysten af Grønland? Forklar hvorfor.
  • 5. Vil der være et rekordlavt minimum af arktisk havis næste sommer? http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/minima.index.html
  • 6. Kan man sejle gennem polarhavet fra Atlanterhavet til Stillehavet?Prøv at udpege en sejlrute gennem ishavet fra Danmark, Atlanterhavet til Japan, Stillehavet. Indtegn ruten på kortet og beregn afstanden Benyt skærmbilleder eller print til at dokumentere dine svar .

Øvelse A med brug af GoogleEarth og billedarkiv

Gå ind på GoogleEarth arkiv (Bemærk, åbner et nyt vindue!) og vælg under Billedarkiv 'Havis'.

Du kan vælge alle dage mellem den 7. august 2006 og til idag.

ge-is.jpg

Læg mærke til hvilke af dine valgte kort, der ligger øverst/nederst ved at klikke dem af og på med flueben i venstre side. Kortet som hedder 'Is ved polerne 20060901' er fra den 1. september 2006. Kortet som hedder 'Is ved polerne' er fra dags dato og fås frem ved at klikke på 'Havis' fra forsiden af http://galathea.dtu.dk/GE.html

Formålet med øvelsen er at vise isens udbredelse måned for måned ved Grønlands kyster samt isens udbredelse omkring Nordpolen i Ishavet.

Vælg den dato du ønsker et satellitbillede fra: Link direkte til havis billedarkiv er http://galathea.dtu.dk/google/kmz/images/IsVedPolerne/

Herefter vælges en ny dato og samme fremgangsmåde. Gentag processen for hver måned i maksimalt et år – udvælg de interessante måneder.

Øvelse B med brug af Google Earth og Damocles

Til undersøgelse af ændringer i havisens udbredelse og bevægelse kan Google Earth også anvendes.

Anvend link http://www.seaice.dk/damocles/google/ALL.kml til at åbne udvalgte havisdata i Google Earth.

Sæt flueben ved de data, som ønskes vist. Data som ligger øverst udgør det øverste lag ved visningen.

1. Find > Save > Save a place. Vis isen udbredelse og gem dette link som en place mark (kms-fil).
Filen kan emailes til andre, som kan åbne den og se hvad du har lavet. Gem det også som et image til dokumentation og beskrivelse af isens udbredelse, havtemperatur, mm.

2. Hvor hurtigt og hvordan bevæger havisen sig i Ishavet – giv et eksempel. Benyt f.eks. Tara Drift track til at visualisere dette.