Øvelser | VG3

Projecter »

4072
Projekt
Øvelser
tide_FIG17A_800.jpg
Spørgsmål
 1. Hvem var Simon Laplace og Caspard Gustave Coriolis?
 2. Hvordan kan Newtons Anden Lov skrives matematisk?
 3. Et tænkt afgrænset rumfang vand nedsænkes i vand. Hvad siger Arkimedes Lov om vægten af dette vandrumfang nede i vandet?
 4. Hvad er forstås ved halv- og heldagligt tidevand?
 5. Hvad er springflod og nipflod?
 6. Hvornår indtræffer der springflod og nipflod?
 7. Hvad skaber tidevandskræfterne?
 8. Hvilke tidevandskræfter spiller en rolle for tidevandet?
 9. Hvad er et amfidromisk punkt og en co-tidevands-linie?
 10. Hvad er en shelf?
 11. Sammenlign realtime tidevandsdata fra Port Hedland og Exmouth med realtime tidevandsdata fra byerne syd for Carnarvon – hvad er forskellen?
 12. Tag realtime tidevandsdata for fem byer med lidt afstand i mellem hver fra Queensland i Nordøstaustralien – hvilke former af tidevand har de valgte byer?