VG3

Term title and info

Kemi

Inspiration og materialer til faget kemi på hf, htx og stx. Kemi på EMU.

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Findes i: KeBiNFNV
1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG

DOM, opløst organisk stof indeholder 97% af al kulstof i verdenshavet.

Findes i: KeBiNFNV

En beskrivelse af regnskovens planter og dyr. Skovens fremtid er truet af skovhugst.

Findes i: KeBiNFNV