Øvelser på skærm eller papir | VG3

Projecter »

Øvelser på skærm eller papir

To Landsat billeder fra 1985 og 2000 viser udviklingen i arealanvendelse i Accra storby-området. Når vi sammenligner forandringer i plantedækket og arealanvendelsen skal vi bruge satellitbilleder fra samme årstid for ikke blive forvirret af naturlige sæsonmæssige variationer, f.eks. når vegetationen taber bladene, i stedet for mere permanente forandringer.

Billedet fra 1985 er fra den 7. april og billedet fra 2000 er fra den 4. februar, og forskellen mellem disse to måneder kan medvirke mindre ændringer i vegetation og vandstandsniveauet i reservoirer, floder og laguner, men de er så relativt ens så de kan bruges til at kortlægge forandringen i areal anvendelse og udføre en change detection analyse.

Link til information om Landsat i LEOWorks

Accra 1985 band543.jpg

Ændringer i arealanvendelsen fra 1985 til 2000.

Se på billedet fra 1985 og prøv at identificere disse få areal klasser:

  • by-områder
  • områder med tæt plantedække
  • vådområder
  • bar jord
  • vandområder

Der er også nogle skyer og skygger fra skyer i billedet fra 1985.

Print billedet ud og brug et stykke gennemsigtigt papir til at tegne arealklasserne i området på.

Nøgle til tolkning. Naturlig vegetation og landbrug har grønne farver og byområder og arealer som anvendes af mennesker er røde til lilla.

Accra 2000 band543.jpg
Du kan se hvor der er byer og storbyer ved at lægge mærke til by-strukturen (f.eks. gader og blokke af bygninger) som alle vist i rød til lilla. Bar jord og blotlagt land har en mere ensartet fremtoning. Arealer med våd jord er mørkere. Vand er enten blåt eller sort.
Læg arealklassekortet, som du har lavet ud fra billedet fra 1985 oven på billedet fra 2000, og prøv at se hvor de større ændringer er sket.

Spørgsmål

  1. Hvilke dele af Accra storby-område har været udsat for de største forandringer?