Ghana: byudvikling i Accra | VG3

Ghana: byudvikling i Accra

I denne case vil vi vise hvordan satellitbilleder kan bruges til at identificere og kortlægge byudvikling. Formålet er at hjælpe byplanlæggere til at forbedre boligomgivelserne især for den fattige del af bybefolkningen. I Ghana og i mange andre dele af verden, sker ændringer i arealudnyttelse meget hurtigt for at dække den øgede bybefolknings vækst. Ofte sker denne udvikling desværre hurtigere end autoriteterne i byplanlægning kan følge med og deres mulighed for at håndtere processen er begrænset. Dette betyder at omkredsen af byen øges uden at der etableres basale fornødenheder såsom adgang til vand, elektricitet, kloakering, affaldsindsamling, hospitaler og sundhedskliniker samt skoler med mere.

Accra området er ikke nogen undtagelse og dette er ændret dramatisk gennem de sidste 15-20 år. Et forhold som komplicerer ønsket om at styre udviklingen i Accra og andre steder i Ghana er en udbredt lov som tillader magtfulde formænd for lokale råd at udstede ejendomsret til landområder (og at modtage betaling herfor). Selv om denne proces er underlagt regler med hensyn til udstedelse af officielle dokumenter, så er der ikke nogen centralt baseret database af kort med klart indtegnede linier, som fortæller hvilket land, der er uddelt til hvem eller med hvilket formål. Det sker ofte at det samme stykke land tildeles til flere og sælges til mere end én person hvilket naturligvis skaber konflikter.

Satellitbilleder kan hjælpe med til at give det fornødne overblik over situationen ved at afklare den nuværende situation og dermed hjælpe med ved prioriteringer i langtidsplanlægning vedrørende udvikling af service og adgang til nødvendige funktioner. Satellitbilleder er også meget anvendelige i forhold til at få dannet et centralt register af kort, et såkaldt geodætisk kort og en database over tildelte rettigheder over landarealerne. Almindelige flyfotos er den mest brugte informationskilde til dette arbejde, men i mange lande er flyfotos ikke tilgængelige eller de er forældede, og dette til trods for at de kun er 3-5 år gamle! Dermed kommer nye opdaterede kort fra satellit ind som et praktisk alternativ.

I det følgende vil vi studere de overordnede forandringer i området ved Accra mellem 1985 og 2000. Endvidere vil vi se på en speciel case vedrørende globalisering, her med eksempel på verdenshandel med ananas, som har medført en meget stor ændring i arealanvendelse og befolkningens bovilkår.

Fag: geografi og historie gymnasier og hf.

Findes i: GeHiAT
Ghana_6_L.jpg