Øvelser på papir eller skærm | VG3

Projecter »

Øvelser på papir eller skærm

Undersøg billederne på skærmen eller på papir

Øvelse 1: Sammenlign billederne

CHP_14_L.jpg
CHP_9_L.jpg
CHP_13_L.jpg
CHP_12_L.jpg

CHP_11_L.jpg

Se på de fem satellitbilleder
 • METEOSAT
 • MERIS
 • LANDSAT
 • SPOT
 • QUICKBIRD

For at orienterede dig kan du sammenligne med et kort over København fra et af disse to web-steder.

Kort og Matrikelstyrelsen, KMS (http://www.kms.dk). Klik i kortet under "Find et sted".

Eller brug et kort fra Kort & Data, UNI•C (http://kortdata.emu.dk).

Kan følgende objekter identificeres på de viste satellitbilleder?

 • Et helt kontinent
 • Vejrsituationen i en region
 • Lande
 • Store øer
 • Boligområder
 • CHP_25.jpg
 • Industriområder
 • Biler
 • Cykler
 • Fodgængere
 • Grupper af mennesker
 • Skibe

Udfyld tabellen for at vurdere, hvilke objekter der kan erkendes med hvilken satellitsensor. Tilføj andre objekter, som du finder vigtige.

CHP_26.jpg


Download og udskriv tabellen her.

Satellitbilleder er inddelt i klasser efter deres opløsning, der er repræsenteret ved pixelstørrelsen.Øvelse 2: Planlægning af byudvikling

Til brug for en vurdering af mulig byudvikling skal der kortlæges forskellige bytyper samt andre arealklasser.

Print en naturlig farvekomposition fra LANDSAT-billedet og anbring et transparent papir hen over dette. Kortlæg følgende bytyper:

 • Industri
 • Beboelse
 • Centrum med forretninger og kontorer
 • Lufthavnen
 • Vådområder og landbrug
 • Grønne parker og områder

Benyt de højopløselige QuickBird-billedudsnit til at tjekke de forskellige by- og arealklasser.

Spørgsmål

 • Beskriv den rumlige placering af industriarealerne samt boligområderne.
 • Hvilke områder og arealer vil være egnede til yderligere udvikling, f.eks. til boliger, ny industri, kontorer samt grønne områder?
 • Beskriv forslaget baseret på tolkningen af satellit-data. Forslaget skal være begrundet.