Fjernanalyse | VG3

Projecter »

Fjernanalyse

Læs mere om fjernanalyse via satellit.

CHP_12_L.jpg

CHP_12_L.jpg

Se København fra satellit.

Læs mere om fjernanalyse via satellit.

I denne sektion vil du blive udrustet med den nødvendige baggrundsinformation om de følgende områder ved links til EDUSPACE http://www.eduspace.esa.int/ hjemmesiden fra European Space Agency, ESA.

CHP_18_L.gif

Hvad betyder fjernanalyse?

Det handler om at måle det reflekterede lys samt udstråling og lære om, hvad der sker, og hvordan mennesker lever deres liv. For mere information:
EDUSPACE

CHP_17_L.gif

Fjernanalyse
Hvad betyder det? Det handler om at måle det reflekterede lys samt udstråling og lære om, hvad der sker, og hvordan mennesker lever deres liv. For mere information:

Det elektromagnetiske spektrum
Der findes synligt lys, nær infrarødt, termalt infrarødt og mikrobølgeradar. Satellitbilledet er sammensat af lag eller bånd fra forskellige dele af spektret. For mere information.

CHP_16_S.jpg

Radiometret
Dette er et instrument, som findes på alle satellitter. Det er en skanner og ikke et fotoapparat. Det er derfor, vi taler om satellitdata og IKKE satellitfoto! Billeder kan dannes fra data og ligner fotos. For mere information.
CHP_21_L.jpg

En pixel
En Pixel er den mindste enhed i et satellitbillede. Vi har spektrale data for hver pixel, og disse kan have forskellig størrelse.
For mere information.
CHP_23_L.jpg

Satellitter
Instrumenter og sensorer flyves rundt om jorden på satellitter. Der er vejrsatellitter og resursesatellitter.

For mere information om vejrsatellitter.

For more information om resursesatellitter.