Øvelser | VG3

Projecter »

Øvelser

Den Midtatlantiske spredningszone

Analyser Fig 3 Havdybdekortet for det Atlantiske Ocean
Find den Midtatlantiske spredningszone på havdybdekortet og forklar hvorledes havdybden ændrer sig henover en midt-oceanryg. Tegn eventuelt et tværsnit af havbunden.

 • Bjergkæder på land og til vands kan en gang i mellem være forbundet. Prøv at se om du kan finde strukturer der både findes til havs og på land. Prøv f.eks. at kikke på området omkring ækvator.
 • Sammenlign havdybdekortet med kortet over jordskælv.
 • Hvorfor er der så stort sammenfald? Kan du give en forklaring?
 • Brug havdybde målingerne, som er blevet foretaget på Galathea jordomrejse og bestem hvornår Galathea 3 passerer den Midtatlantiske spredningszone. Galathea 3 passerede faktisk hen over den Midtatlantiske spredningszonen flere gange.
 • Hvor mange gange?
 • Den Midt-atlantiske spredningszone af to dybe øst-vestgående strukturer. Her ændrer havdyben sig brat fra 4000 meter til 700 meter. Denne struktur er meget vigtig for cirkulationen og opblandingen af koldt og varmt vand i Nordatlanten.

 • Find Charlie-Gibbs brudzonen ved 52°N.
Island

MidtAtl_8_L.jpg

Analyser MERIS satellitbilledet.
 • Beskriv topografien og sammenlign den med figur 6 (se baggrundsmaterialet til dette projekt for fuldt billede).
 • Forklar hvorfor der er to grene på spredningszonen i det sydlige Island.
Pladernes hastigheder i den Midtatlantiske Spredningszone.

 • Find Danmarks hastighed.

I Danmark og Grønland findes tilsammen 6 såkaldte permanente GPS stationer der er præcise nok til at måle bevægelsen af landet. De tre er i Danmark (Buddinge ved København, Suldrup ved Hobro og Smidstrup ved Vejle). Stationerne i Danmark er typisk funderet i 10-20 meters dybde og bygget af Beton, således at de kun bevæger sig når undergrunden bevæger sig Stationerne måler deres helt præcise position i tre dimensioner hvert eneste sekund.

MidtAtl_9_L.jpg

Danmarks bevægelse kan bestemmes ud fra de permanente GPS stationer i Danmark. En af disse stationer hedder Buddinge og ligger lige nord for København. Bevægelsen af denne station foregår naturligt vis i tre retninger (øst, nord og op)

MidtAtl_10_L.jpg

MidtAtl_11_L.jpg

Klik på linket herunder for at downloade GPS data fra Buddinge:
Buddinge.xls.zip
Åbn Buddinge.xls i et regneark f.eks Excel.

 • Konstruer grafer for bevægelserne i de tre retninger.
 • Hvor store er bevægelserne i de tre retninger opgjort som cm pr. år?
 • I hvilken retning bevægerDanmark sig?
 • Hvorledes passer det med Fig. 7.
 • Hvorfor har Danmark også en op komponent?
 • Hvis man antager an USA har den modsatte hastighed i østretningen som Danmark. Hvor meget længere bliver der så til USA i år 2100.