Øvelser | VG3

Projecter »

Øvelser

Spørgsmål relateret til baggrundsinformationen

Spørgsmål

Er alger og fytoplankton det samme?

Er fytoplankton levende? (Er det dyr?)

Hvorfor er vegetation grønt?

Ved hvilke bølgelængder opererer MERIS instrumentet? Udtryk dette i både nm og µm enheder.

Forøger eller dæmper ozon (O3) den mængde UV-stråling, der når jordoverfladen?

Hvis du bor tæt på kysten, kan du tage vandprøver af alger og kigge på dem i mikroskop i biologilokalet.

Øvelser med brug af satellitdata og Galathea 3 data

Algekort kan hentes fra Satellite Eye databank på DTU Space og vises i Google Earth. Klik ind på http://galathea.dtu.dk/GE.html og vælg 'Rute med data' for at se hvor Vædderen befandt sig på togtet. I 'Billedarkiv' kan vælges 'Alger' som er Meris billeder af alger optaget undervejs.

Spørgsmål

Find skibets position på et udvalgt tidspunkt og satellitbilledets position i dit atlas.

Beskriv fordelingen af algerne. Kan man se nogle mønstre?

Hvis Vædderen er tæt på kysten, kan du undersøge, om der ses forhøjede koncentrationer i nærheden af byer.

Forsøg at forklare de algekoncentrationer, der ses i billedet.

Er der en naturlig forklaring på variationerne?

Er der nogle menneskeskabte aktiviteter i nærheden, der kan give høje koncentrationer?

Sammenlign algekortet med det seneste kort over havoverfladetemperaturen, SST.