Øvelser | VG3

Projecter »

4128
Projekt
Øvelser
  1. Hvis transmissionstiden for et GPS-signal er 0,07 sekunder, hvor lang er afstanden så mellem satellitten og modtageren?
  2. Hvis der er en fejl i GPS-satellittens tidsbestemmelse på 5 nanosekunder, hvor stor en fejl giver det så i bestemmelsen af afstanden til satellitten?
  3. Uret i en GPS-modtager har typisk en nøjagtighed på ca. 1 millisekund. Hvis der ikke korrigeres for dette hvor stor en fejl ville man så få på bestemmelse af afstanden til en satellit?
  4. Relationen mellem frekvens (f), bølgelængde (λ) og lysets hastighed (c ) er f/c = λ . For GPS-signalet med frekvensen på 1575,42 MHz er bølgelængden ca. 19 cm, hvad er bølgelængden for det andet GPS-signal?
  5. Når afstanden mellem en GPS-satellit og jordoverfladen er 20.000 km, hvor mange hele bølgelængder er der så mellem satellitten og en modtager på jorden for de to forskellige frekvenser?
  6. En model til korrektion for ionosfærefejlen er: (40.3*TEC) / f2, hvor f er signalets frekvens i Hz og TEC står for total electron content, der er antallet af elektroner estimeret for en cylinder med et tværsnit på 1 meter langs signalvejen. Hvis TEC er 58*1016 elektroner / m2 hvor stor er ionosfærefejlen for de to forskellige GPS-frekvenser?
  7. En studerende ved Københavns Universitet har lavet denne hjemmeside: http://www.heisesgade.dk/comparison.php, hvor man kan se en oversigt for de forskellige GNSS-systemer. Se på oversigten og lav en beskrivelse af nogle af de ligheder og forskelle der er mellem GPS og Galileo. Du kan finde en forklaring på mange af de faglige betegnelser ved at slå dem op på den engelske version af Wikipedia (http://www.wikipedia.org/).