Standard GPS-positionering | VG3

Projecter »

Standard GPS-positionering

I alle GPS-modtagere er der indbygget modeller som anvendes til at fjerne så meget som muligt at atmosfærefejlene før de målte afstande til satellitterne anvendes til at bestemme positionen. Normalt kan ionosfæremodellerne fjerne godt 50 % af fejlen, og modellerne for korrektion af fejlen fra troposfære og stratosfære kan fjerne godt 90 % af fejlen. Dermed ligger nøjagtigheden af positioner bestemt med en standard GPS-modtager normalt på 5 - 10 meter i 3D.

position.jpg

GPS-modtagere i biler er typisk udstyret med et vejkort og en ”map-matching” procedure. Dermed kan nøjagtigheden forbedres en del, da modtageren hele tiden ”flytter” den bestemte position ind på den nærmeste vejstrækning i kortet. Det sker at positionen bliver flyttet til en forkert vejstrækning, typisk ved vejkryds eller hvis to veje ligger parallelt meget tæt på hinanden, men det rettes normalt hurtigt op efter man har kørt et par km.

Yderligere er mange GPS-modtagere udstyret med prædiktions-algoritmer, så hvis man kører ind i en tunnel eller under en bro kan modtageren forsat bestemme positioner, selv om den ikke modtager signaler fra satellitterne i en kort periode. Prædiktions-algoritmerne antager at modtageren bevæger sig med konstant fart og retning og derfor går det typisk godt hvis man kører gennem en kort lige tunnel. Hvis man til gengæld kører igennem en længere tunnel, der bugter sig, kan GPS-modtageren have brugt for lidt tid til at bestemme positionen igen, når den kommer ud af tunnelen.