Tranquebar set fra satellit | VG3

Projecter »

4115
Projekt
Tranquebar set fra satellit

Vi arbejder her med LEOWorks, som er et program til visualisering og analyse af satellitdata. Du kan downloade LEOWorks fra Eduspace her:

http://www.eduspace.esa.int/

Husk at registrere din skole og en klasse, før du downloader programmet. LEOWorks er gratis.

Vi ser på forandringer af kysten og arealanvendelsen ved Tranquebar ved brug af Corona KH-4A billedet fra 1965 og QuickBird billedet fra 2007. Udsnit af de to satellitbilleder findes her:


Tranquebar_SPY1965_QB2007.zipKystens forandring
Åbn Corona KH-4A billedet fra 1965 og QuickBird billedet fra 2007 i LEOWorks. Zoom kraftigt ind og digitalisér kystlinien som en shape fil for hvert billede. Lav til sidst et view med begge kystlinier lagt ovenpå QuickBird billedet fra 2007.

Spørgsmål

  1. Hvilke overvejelser er nødvendige, når man vil bestemme en kystlinies beliggenhed præcist?
  2. Hvad er der sket med kystliniens beliggenhed fra 1965 til 2007?
  3. Hvad er der sket med kystens materiale fra 1965 til 2007?
  4. Hvordan passer de faktiske kystforandringer med forudsigelsen ud fra Bruuns regel?
  5. Hvad kan være årsag til forskelle mellem faktisk og beregnet kysterosion?
  6. Kan man ud fra satellitbillederne bestemme retningen af den langsgående strøm og sedimenttransport?

Arealanvendelse
Sammenlign arealanvendelsen i og omkring Tranquebar ud fra de to satellitbilleder i Leoworks. Da billederne har samme geografiske koordinatsystem, kan du klikke på et punkt i QuickBird billedet og finde præcis det samme punkt i Corona KH-4A billedet.

Spørgsmål

  1. Find områder, hvor ny bebyggelse er etableret mellem 1965 og 2007. Hvad kan være årsagen til den nye bebyggelse?
  2. Find områder i det åbne land, hvor arealudnyttelsen har ændret sig mellem 1965 og 2007 og beskriv disse ændringer.