Kystovervågning fra satellit | VG3

Projecter »

Kystovervågning fra satellit

Man kan følge kystudviklingen i et område ved at sammenligne højopløselige satellitbilleder fra forskellige tidspunkter.

Kystovervågning fra satellit.jpg

Related materials

Faktaboks

QuickBird billedet er bemærkelsesværdigt ved sin høje rumlige opløsning på 60 x 60 cm per pixel, som giver en fremstilling, der ligner et almindeligt flyfoto. Man kan se huse, biler og mennesker og mange andre detaljer såsom togstationen og den gamle danske bymur fra 1600-tallet, som i dag er forsvundet.

QuickBird er en satellit, der befinder sig ca 450 km over havets overflade, hvor den måler reflekteret lys fra jorden i fire spektrale områder: det blå, grønne, røde og nærinfrarøde del af spektret. Med denne digitale information kan QuickBird data anvendes til at analysere planters vækstforhold (vandstress, sygdom eller god vækst), om en given overflade er våd samt kortlægge materialer, f.eks. bygninger og veje.

Kilde og foto: GRAS og Digital Globe 2008.

Link til QuickBird folder: http://gras.ku.dk/vhr/quickbird/QuickBird.pdf

Man kan følge kystudviklingen i et område ved at sammenligne højopløselige satellitbilleder fra forskellige tidspunkter.

De første satellitbilleder af tilstrækkelig høj opløsning stammer fra spionsatellitter, der blev opsendt fra USA under ’den kolde krig’ i 1960’erne. Filmruller med satellitbilleder blev dengang kastet ud fra rummet med faldskærm og fanget i luften af fly. Det har krævet meget præcise beregninger af filmrullernes position.

Hele spionsatellitprogrammet var yderst hemmeligt og blev først kendt af offentligheden i 1995, da USA blotlagde et stort arkiv af satellitdata optaget over hele verden. Vi kan udnytte arkivet til at gå tilbage i tiden, når vi vil udforske planeten jorden.

Corona 1965.jpg

Billede optaget over Tranquebar den 9. oktober 1965 fra spionsatellitten Corona KH-4A. Billedets rumlige opløsning er omkring 3 m.

I dag har vi mulighed for at få meget detaljerede billeder fra forskellige satellitter, der kredser omkring jorden og sender digitale billeder tilbage til os. Ved hjælp af et billedbehandlingsprogram som f.eks. Leoworks kan man lægge nye såvel som ældre satellitbilleder ind i det samme geografiske koordinatsystem. Det giver mulighed for at genfinde et bestemt punkt på landjorden ret præcist i hvert billede. Billederne fra Corona KH-4A og QuickBird er lagt ind i samme koordinatsystem og kan derfor vise ændringer af kystliniens forløb ved Tranquebar fra 1965 til 2007.

QuickBird 2007.jpg

Højopløseligt satellitbillede optaget over Tranquebar den 18. august 2007 fra satellitten QuickBird. Billedets rumlige opløsning er på 60 cm.

På billedet ses bl.a. den nye fiskerlandsby mod nord, vest for kanalen. Den er opført, efter at tsunamien ødelagde størstedelen af fiskernes landsbydel i det nordlige af Tranquebar ud mod havet. Af sikkerhedsgrunde, har delstatsregeringen i Tamilnadu besluttet, at der skal være en beboelsesfri zone på nogle hundrede meter mellem hav og bebyggelse. – Men fiskerne er i stort tal rykket tilbage til deres gamle landbykvarter og har opført huse og hytter på ny, da det er langt mere praktisk for dem at bo tæt på stranden og havet, som traditionelt set er både deres arbejdsplads og rum for socialt liv.

QuickBird 2007 zoom.jpg

Zoom af satellitbilledet fra QuickBird 18. august 2007.

Fiskernes del af landsbyen, som blev hårdt ramt af tsunamien i december 2004 ligger mod nord, og satellitbilledet viser en vis form for genopbygning i kvarteret. Ligeledes skimtes vest for kanalen 8 langhuse, som er de midlertidige barakker rejst til husning af de ca. 1500 familier, som mistede deres hjem i vandmasserne, som stod ind over fiskernes del af Tranquebar under tsunamien.