Sedimentborekerne | VG3

Projecter »

Sedimentborekerne

Floder bringer hele tiden materiale fra bjergene og ud i havet. Materialet lægger sig og bliver efterhånden til sedimenter.

sedi.jpg

Floder bringer hele tiden materiale fra bjergene og ud i havet. Materialet lægger sig efterhånden på havbunden – det bliver til sedimenter. Der kommer også materiale med tidevand og bølger. En orkan kan fx også medbringe mange sten med sig. Og livet i havet – planter og dyr – vil også dale ned på havbunden og bliver til sedimenter.

Sedimenterne i havet kan fortælle, hvilke forhold der var på det tidspunkt de blev dannet. Hvis der fx er mange store sten i et lag, er det sandsynligt, at der har været en orkan, da laget blev dannet. Hvis der er meget lidt organisk materiale i en periode, er laget måske dannet i en tid, hvor der ikke var meget liv i havet.

sedi.jpg

Derfor borer man ned i havbunden for at tage sedimentborekerner, så man kan lære noget om, hvordan forholdene var før i tiden.

På Galathea 3 var et af forskningsprojekterne netop at bore sedimentkerner.

På Galathea3 blev der blandt andet taget en sedimentborekerne der kan ses her:
http://www.satelliteeye.dk/zoomify/borekerne/

Se videoen ”Hvad havbunden gemte” fra Galathea 3's indsamling af sedimenter.
http://stream.emu.dk/uniplayer2.aspx?clipid=6811