Andre aktiviteter | VG3

Projecter »

Andre aktiviteter

12. Prøv selv at tage en sedimentborekerne ved hjælp af et glas der presses ned i mudder eller strandbund. Placér en tallerken under.

13. Se på strandsand i mikroskop – se de små bitte sten og rester efter muslingeskaller mm.

14. Bestem sten ved hjælp af en bestemmelsesnøgle eller stenbog. Lav en udstilling med forklarende tekst.

15. Se på sten under mikroskop. Lav tegninger af det du ser, og sammenhold det med beskrivelser af de pågældende sten.

16. Find kalk i sten vha. fortyndet saltsyre (kalk bruser med syre) Husk sikkerhedsbriller – saltsyre ætser.