Lykkelige Arabien 1761-67 | VG3

Lykkelige Arabien 1761-67

I starten af januar 1761 - efter lang tids planlægning - tog en af forsvarets skibe fem medlemmer af ekspeditionen ”Lykkelige Arabien” om bord.

I starten af januar 1761 - efter lang tids planlægning - tog en af forsvarets skibe fem medlemmer af ekspeditionen ”Lykkelige Arabien” om bord. Det skete på Reden, der er en ankerplads ud for København og således begyndte den danske stats første rigtige videnskabelige ekspedition.

Professor Kratzenstein havde forinden givet nøje instruktioner om, hvordan ekspeditionens medlemmer skulle arbejde med omhyggeligt og udførligt at beskrive og indsamle alt fra ”de tre naturriger”. De tre naturriger henviser til dyreriget, planteriget og mineralriget.

Deltagerne i Arabien ekspeditionen

 

Ekspeditionen sejlede med skibet ”Grønland”, men måtte flere gange vende om på grund af storm og modvind. Skibet lå omkring to måneder på Helsingør red, og allerede her gik naturforskeren Peter Forsskål i gang med omfattende undersøgelser og indsamlinger.    

Forsskål indsamlede og præparerede mange dyr og planter under hele sin rejse. At præparere betyder at man behandler dyret eller planten, så det ikke rådner, men bliver bevaret. Dyr kan fx blive udstoppet og planter kan blive presset og tørret.

Når ekspeditionen kom til et nyt land med nye skikke og regler blev noget af samlingen desværre smidt ud af tolderne. Det kunne fx ske, hvis præparatet lugtede fælt eller var præpareret med sprit, der var forbudt i muslimske lande.

Kilde: Danske ekspeditioner på verdenshavene af Torben Wolff; Rhodos 1967.

Kilde: Danske ekspeditioner på verdenshavene af Torben Wolff; Rhodos 1967.

 

Heldigvis blev en hel del af det indsamlede sendt hjem til Danmark undervejs. Selvom en del af det hjemsendte aldrig nåede helt hjem til Danmark kan man i dag stadig finde en hel del af Forsskåls samlinger:

-        På Botanisk museum findes ”Herbarium Forskålii” med ca. 1.300 pressede planter fra bl.a. Yemen og Ægypten.

-        I Københavns Zoologiske museums fiskeherbarium stammer 99 eksemplarer af tilsammen 65 arter fra Forsskåls hjemsende samling.

-        Der er flere tusinde eksemplarer i Forsskåls konkyliesamling.

-        42 forskellige insekter på nål og enkelte dyr i sprit har overlevet hjemsendelse og århundreders risiko for udtørring.

Fiskene i fiskeherbariet er blevet flækket og tørret, så de var lettere at have med at gøre. Kilde: Det dyrebare af Hanne Strager; Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet 2014.

Fiskene i fiskeherbariet er blevet flækket og tørret, så de var lettere at have med at gøre. Kilde: Det dyrebare af Hanne Strager; Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet 2014.

En del af både fisk og planter er i dag såkaldte typeeksemplarer - det vil sige at det er de første eksemplarer, som den oprindelige beskrivelse af organismen baserer sig på.

Af de seks ekspeditionsdeltagere kom kun Carsten Niebuhr hjem. De andre døde undervejs. Den sidste del af hjemturen foregik over land - på hesteryg fra Arabien (bunden af den Persiske Golf).

Dette var den første egentlige danske naturvidenskabelige ekspedition udenfor Danmarks grænser. Den kom til at danne grundlag for mange efterfølgende ekspeditioner og for at Danmark har iværksat mange naturvidenskabelige opdagelsesrejser siden.

Oplysningstiden